Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe

Informacja o złożonych ofertach:
PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf
 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia:
PDFInformacja o kwocie.pdf
 

Identyfikator postępowania w miniPortalu: d7f24e61-84e5-435d-834b-b598dda0d541

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx
DOC9. Wzór umowy.doc
DOCX9a. karta gwarancyjna.docx
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx

PDF8. Dokumentacja projektowa.pdf
PDF1. Projekt budowlany.pdf
PDF2. Pozwolenie na budowę.pdf
PDF3.1. STWIOR - OGÓLNOBUDOWLANA.pdf
PDF3.2. STWIOR - SANITARNA.pdf
PDF3.3. STWIOR - ELEKTRYCZNA.pdf
ATH4.1..ath - dokument nieaktualny
PRD4.1..prd - dokument nieaktualny
PDF4.1. Przedmiar robót - ogólnobudowlany.pdf - dokument nieaktualny
ATH4.2..ath
PRD4.2..prd
PDF4.2. Przedmiar robót - sanitarny.pdf
PRD4.3..prd
ATH4.3..ath
PDF4.3. Przedmiar robót - elektryczny.pdf
BMP5 - Kolorystyka ścian i podłóg.bmp
BMP6 -Odprowadzenie wód opadowych.bmp
PDF7. Rysunki zamienne.pdf - dokument nieaktualny
PDF8. Rysunki wykonawcze.pdf
 

ZMIANY SWZ:
PDFZmiana SWZ, 27.10.2021r..pdf
PDF4.1. Przedmiar robót - ogólnobudowlany.pdf
ATH4.1..ath
PRD4.1..prd
PDF7. Rysunki zamienne.pdf

PDFZmiana SWZ, 08.11.2021.pdf
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW:
PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy.pdf
 

 

Wersja XML