Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary

Informacja o złożonych ofertach:
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia:
PDFInformacja o kwocie.pdf
 

Identyfikator postępowania w miniPortalu:  fecfaa61-9c61-4769-937d-6615211e4740

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ Wiata Włodary.pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx
DOC9. wzor umowy WŁODARY.doc
DOCX9a. karta gwarancyjna.docx
XLSXHarmonogram rzeczowo-finansowy.xlsx
PDF8. Dokumentacja projektowa Włodary.pdf
PDFDokumentacja budowlana.pdf
PDFDokumentacja zdjęciowa.pdf
PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFzest.drewna Wiata_Włodary.pdf
ATHBudowa wiaty biesiadnej WŁODARY.ATH
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFSTWIOR.pdf
 

Wersja XML