Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w Korfantowie

PDFWR.ZUZ.4.4210.158.2021.TD ZNTO Gmina.pdf
PDFWR.ZUZ.4.4210.158.2021.TD ZNTO.pdf
 

Wersja XML