Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary

PDFZarządzenie.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML