Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamowieniau na realizację zdania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary

Informacja o złożonych ofertach:
PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf
 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia:
PDFInformacja o kwocie.pdf
 

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 0d143874-7f0d-4d17-8f39-5d23e448a080

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx
DOC9. wzor umowy WŁODARY.doc
DOCX9a. karta gwarancyjna.docx
 

PDF8. Dokumentacja projektowa.pdf
PDF9.3. STWIOR.pdf
PDFDokumentacja budowlana.pdf
PDFDokumentacja zdjęciowa.pdf
PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
 

Wersja XML