Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na realizacja zdania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piechocice

Informacja o złożonych ofertach:
PDFInformacja o ofertach.pdf
 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia:
PDFInformacja o kwocie.pdf
 

Identyfikator postępowania w miniPortalu: ea67f326-69f3-46b7-b2e5-381e33ffd4d3

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx
DOCX8. Dokumentacja projektowa Piechocice.docx
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx
DOC11. wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizaci zamówienia.doc
DOCUmowa wzór.doc

PDF8. Dokumentacja projektowa Piechocice.pdf
PDFDokumentacja budowlana (odcinek drogi nr 2).pdf
PDFDokumentacja zdjęciowa..pdf
PDFopinia geotechniczna.pdf
PDFProjekt docelowej organizacji ruchu.pdf
ATHPrzedmiar - odcinek 2.ath
PDFPrzedmiar - odcinek 2.pdf
ATHPrzedmiar - odcinek 1.ath
PDFPrzedmiar - odcinek 1.pdf
PRDPrzedmiar - odcinek 1.prd
PRDPrzedmiar - odcinek 2.prd
PDFSST..pdf
PDFUszczegółowienie zakresu robót.pdf
PDFZezwolenie na wykonanie zjazdu.pdf
PDFZgłoszenie robót budowlanych.pdf
PDFDokumentacja budowlana (odcinek drogi nr 1).pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia, 23.06.2021r..pdf
 

Wersja XML