Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje z 2021 roku

PDFInterpelacja 55.pdf
PDFPRZEKAZANIE INTERPELACJI NR 55.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację 55.pdf

PDFInterpelacja 56.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację 56.pdf

PDFInterpelacja 57.pdf
PDFPrzekazanie interpelacji 56 i 57.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 56 i 57.pdf

PDFInterpelacja 58.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację 58.pdf

PDFInterpelacja nr 59.pdf
PDFOdpowiedź na interpelacje 59.pdf

PDFInterpelacja nr 60.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 60.pdf

PDFInterpelacja nr 61.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 61.pdf

PDFInterpelacja 62.pdf
PDFInterpelacja 63.pdf
PDFPrzekazanie interpelacji nr 62 i 63.pdf
PDFodpowiedź na interpelację 62 i 63.pdf

PDFInterpelacja nr 64.pdf
PDFodpowiedź na interpelację 64.pdf

PDFinterpelacja 65.pdf
PDFodpowiedź na interpelację 65.pdf

PDFinterpelacja 66.pdf
PDFodpowiedź na interpelację 66.pdf

PDFinterpelacja 67.pdf
PDFodpowiedź na interpelację 67.pdf

PDFInterpelacja nr 68.pdf

PDFInterpelacja nr 69.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację 69.pdf

PDFInterpelacja nr 70.pdf
PDFPrzekazanie interpelacji nr 70.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 70.pdf

PDFInterpelacja nr 71.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 71 cz. 1.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 71 cz. 2.pdf

PDFInterpelacja nr 72.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację nr 72.pdf

PDFInterpelacja nr 73.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację 73.pdf

PDFInterpelacja 74.pdf
PDFOdpowiedż na interpelację 74.pdf

PDFInterpelacja 75.pdf
PDFOdpowiedź na interpelację 75.pdf
 

Wersja XML