Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne uchwały zmieniającej w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Informuję, że w dniu 4 listopada 2020 r. rozpoczynają się konsultacje uchwały zmieniającej w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Konsultacje w/w programu odbędą się w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do 19 listopada 2020 r.

Uwagi do uchwały można zgłaszać na formularzu zgłaszania propozycji.

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego wywołaną przez COVID – 19 oraz z uwagi na panującą w kraju pandemię koronawirusa formularz proponuję złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub .

Bardzo liczę na Państwa współpracę w tym zakresie.

1) PDFZarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2021 r.pdf
2) DOCXProjekt uchwały zmieniającej.docx
3) DOCXFormularz.docx
 

 

BURMISTRZ KORFANTOWA

                                                                                                 / - / Janusz Wójcik

Wersja XML