Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informuję, że w dniu 6 października 2020 r. rozpoczynają się konsultacje „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Konsultacje w/w programu odbędą się w terminie od dnia 6 października 2020 r. do 21 października 2020 r.

            Uwagi do programu można zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii do projektu  „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Konsultacje w/w programu odbędą się w terminie od dnia 6 października 2020 r. do 21 października 2020 r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego wywołaną przez COVID – 19 oraz z uwagi na panującą w kraju pandemię koronawirusa formularz proponuję złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub .

Bardzo liczę na Państwa współpracę w tym zakresie.

PDFZarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2021 rok..pdf
PDFProjekt Programu Współpracy GK z Organizacjami Pozarządowymi NA 2021.pdf
DOCXFORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI.docx
 

 

BURMISTRZ KORFANTOWA

                                                                                                 / - / Janusz Wójcik

Wersja XML