Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do dyskusji nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok

Zapraszam mieszkańców gminy do zapoznania się  raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok. Raport przedkłada Burmistrz Korfantowa Radzie Miejskiej w Korfantowie. W debacie nad raportem mogą zabrać głos również mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos  składa do Przewodniczącego  Rady w Korfantowie (Rynek 4, 48-317 Korfantów) pisemne zgłoszenie poparte podpisami – co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 23.06.2020 r.

Sesja na której będzie omawiany raport o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok odbędzie się 24.06.2020 r.  o godz. 1400 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.

Załącznik:

PDFRaport o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok.pdf
PDFIntegralna część raportu o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok- Sprawozdanie z wykonanie budżetu GK za 2019 rok.pdf
 

Korfantów, 05.06.2020r.

Wersja XML