Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

PDFZarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników - zdrowie.pdf
 

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - zdrowie.pdf

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji - zdrowie.pdf
PDFZarządzenie dot. powołania komisji do rozpatrzenia ofert - zdrowie.pdf
 

Wersja XML