Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

48-317 Korfantów, ul. Reymonta 4

e-mail:

tel./fax: 77/4319050


                                                                                               Korfantów, 2019.12.18.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr OPS.241.1.2019 dot. świadczenia usług schronienia  dla  osób bezdomnych  (kobiet i mężczyzn)   stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.)  w formie :

została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W sprawie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych wpłynęły dwie oferty i została wybrana najkorzystniejsza, którą złożyło Koło Bielickie Towarzystwa  Św. Brata Alberta w Bielicach.

W sprawie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wpłynęła 1 oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza, a złożona przez Koło Bielickie Towarzystwa  Św. Brata Alberta w Bielicach.

W sprawie noclegowni i ogrzewalni nie wpłynęły żadne oferty.

 

 

                                                                                               Gabriela Misztal

                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Korfantowie

 

DOCZapytanie ofertowe schronisko bezdomni .doc
DOCZałącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do zapytania ofertowego.doc
DOCWzór Umowa-powierzenia.doc
DOCProjekt umowy schronienie .doc

Wersja XML