Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych

Informacja zawarta w części B oświadczeń jest niejawna zgodnie z art. 24i pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2020 roku

PDFFrydel Beata w związku z upoważnieniem od 01.07.2020r. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza.pdf
PDFNiewiadowska Anna w związku z upoważnieniem od 01.07.2020r. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza.pdf

PDFHalikowska Aneta za 2019r..pdf
PDFTrytko Emilia za 2019r..pdf

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2019 roku

PDFAneta Halikowska - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFEmilia Trytko - oświadczenie za 2018r..pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2018 roku

PDFHalikowska Aneta - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFTrytko Emilia - oświadczenie za 2017 rok.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2017 roku

PDFHalikowska Aneta - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFTrytko Emilia - oświadczenie za 2016 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2015 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2016 roku


PDFHalikowska Aneta - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFTrytko Emilia - oświadczenie za 2015 rok.pdf
 


Oświadczenia majątkowe za 2014 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2015 roku


PDFHalikowska Aneta oświadczenie za 2014r.pdf
PDFTrytko Emilia oświadczenie za 2014r.pdf
 


 

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2014 roku

PDFHalikowska Aneta - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFTrytko Emilia - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Samodzielny Referent d/s Świadczeń Rodzinnych w OPS w Korfantowie)

 


 

 

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2013 roku


PDFHalikowska Aneta - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFTrytko Emilia - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Samodzielny Referent d/s Świadczeń Rodzinnych w OPS w Korfantowie)

Wersja XML