Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6489770693713063099900000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83496823568965110301310891784347862578164369560644096120553575
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1113119373378372102815967321182231011618370271229708096645685687
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8822210201096933837417873576691679808610178443963688217295978
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6383677260932198248584305653117244610501481100939617121390488
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
366503696243811446604616536823300593288632073334064985352151
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
207712216624923221973015121873234762918527914304753230530489
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
98801706018642123191571417495191522244721506228902588722567
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 157821
 2. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 137053
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 126149
 4. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 116531
 5. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 91868
 6. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 70826
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 56779
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 40939
 9. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 31152
 10. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 30408
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 27909
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 27902
 13. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 27377
 14. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 25604
 15. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 20935
 16. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 19052
 17. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 16862
 18. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 16739
 19. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15984
 20. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 15420
 21. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 15356
 22. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 14529
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13136
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 12833
 25. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 12654
 26. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok
  Wyświetleń: 11770
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11648
 28. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 11532
 29. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11273
 30. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 10939
 31. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 10471
 32. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 10453
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10367
 34. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10340
 35. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 10311
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10079
 37. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - lata 2017-2019
  Wyświetleń: 9456
 38. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 9286
 39. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 9236
 40. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9144
 41. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 9116
 42. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 9037
 43. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8934
 44. Majątek gminy
  Wyświetleń: 8629
 45. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8595
 46. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 8464
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8414
 48. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 8329
 49. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 8083
 50. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 8060
 51. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 7792
 52. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 7627
 53. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 7362
 54. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 7357
 55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 7339
 56. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 7076
 57. Petycje
  Wyświetleń: 7018
 58. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 6809
 59. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 6716
 60. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 6693
 61. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 6672
 62. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6655
 63. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 6490
 64. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2017 i starsze
  Wyświetleń: 6461
 65. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 6457
 66. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6247
 67. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 6245
 68. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 6075
 69. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 6041
 70. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5996
 71. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 5964
 72. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5951
 73. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 5934
 74. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 5882
 75. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 5874
 76. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 5840
 77. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5837
 78. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 5815
 79. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 5793
 80. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 5750
 81. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 5735
 82. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 5704
 83. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5696
 84. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5682
 85. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 5656
 86. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 5602
 87. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 5570
 88. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 5563
 89. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 5553
 90. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 5523
 91. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 5452
 92. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 5292
 93. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 5275
 94. Rok 2011
  Wyświetleń: 5194
 95. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 5176
 96. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 5156
 97. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 5127
 98. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 5094
 99. Rok 2012
  Wyświetleń: 5092
 100. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 5065
 101. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 5057
 102. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 4971
 103. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4955
 104. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4955
 105. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 4952
 106. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4924
 107. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 4918
 108. Rok 2010
  Wyświetleń: 4900
 109. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 4896
 110. Rok 2007
  Wyświetleń: 4886
 111. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 4863
 112. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 4852
 113. Rok 2005
  Wyświetleń: 4778
 114. Rok 2009
  Wyświetleń: 4776
 115. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4773
 116. Rok 2008
  Wyświetleń: 4758
 117. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 4747
 118. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4745
 119. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4736
 120. Akty normatywne
  Wyświetleń: 4703
 121. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4681
 122. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 4675
 123. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 4667
 124. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 4661
 125. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4595
 126. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4581
 127. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 4578
 128. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 4573
 129. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 4570
 130. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 4564
 131. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 4561
 132. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4560
 133. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 4549
 134. Rok 2006
  Wyświetleń: 4546
 135. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 4543
 136. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 4507
 137. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 4502
 138. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4497
 139. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 4477
 140. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 4467
 141. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 4463
 142. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 4458
 143. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 4445
 144. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 4433
 145. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 4429
 146. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 4417
 147. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 4409
 148. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4407
 149. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4401
 150. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 4400
 151. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 4399
 152. Rok 2012
  Wyświetleń: 4392
 153. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 4385
 154. Rok 2011
  Wyświetleń: 4368
 155. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4363
 156. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 4333
 157. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 4330
 158. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 4311
 159. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 4301
 160. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 4301
 161. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 4286
 162. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 4281
 163. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4281
 164. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 4270
 165. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 4249
 166. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4231
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 4216
 168. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 4214
 169. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4210
 170. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 4208
 171. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 4205
 172. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 4163
 173. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 4152
 174. Rok 2008
  Wyświetleń: 4149
 175. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 4140
 176. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 4127
 177. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 4118
 178. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 4115
 179. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 4113
 180. Rok 2010
  Wyświetleń: 4112
 181. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4112
 182. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4106
 183. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 4084
 184. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 4064
 185. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 4048
 186. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4043
 187. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4034
 188. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 4028
 189. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 4024
 190. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4023
 191. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 4001
 192. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 3996
 193. 6.7. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3990
 194. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3987
 195. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 3984
 196. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 3984
 197. 6.6. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3983
 198. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 3977
 199. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3976
 200. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 3966
 201. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 3954
 202. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3951
 203. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3944
 204. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 3940
 205. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 3928
 206. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 3923
 207. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3920
 208. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 3911
 209. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 3910
 210. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3900
 211. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3898
 212. Rok 2009
  Wyświetleń: 3886
 213. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 3881
 214. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 3881
 215. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 3880
 216. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3863
 217. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 3861
 218. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3852
 219. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3851
 220. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 3851
 221. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 3849
 222. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 3846
 223. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3841
 224. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3839
 225. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 3836
 226. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3826
 227. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 3815
 228. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3813
 229. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3800
 230. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 3789
 231. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 3788
 232. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3784
 233. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 3782
 234. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3781
 235. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3780
 236. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3772
 237. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3769
 238. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3767
 239. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3755
 240. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 3744
 241. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3742
 242. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3742
 243. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3735
 244. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3730
 245. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 3724
 246. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 3717
 247. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 3713
 248. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3710
 249. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3710
 250. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3708
 251. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 3702
 252. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3693
 253. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3688
 254. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3684
 255. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3683
 256. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3682
 257. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3677
 258. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 3677
 259. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3673
 260. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 3670
 261. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 3669
 262. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3668
 263. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3667
 264. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 3666
 265. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3659
 266. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3658
 267. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 3643
 268. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3641
 269. Rok 2006
  Wyświetleń: 3640
 270. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3637
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3629
 272. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3624
 273. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3620
 274. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 3613
 275. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3610
 276. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 3605
 277. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 3604
 278. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3604
 279. Rok 2007
  Wyświetleń: 3599
 280. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3598
 281. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3596
 282. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3588
 283. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3583
 284. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3579
 285. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3577
 286. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 3572
 287. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3572
 288. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 3570
 289. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3566
 290. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3566
 291. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3564
 292. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3564
 293. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3553
 294. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 3552
 295. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3549
 296. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3545
 297. Komunikat
  Wyświetleń: 3544
 298. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 3538
 299. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3534
 300. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3530
 301. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 3530
 302. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3528
 303. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3526
 304. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3525
 305. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3523
 306. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3509
 307. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 3508
 308. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3506
 309. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3503
 310. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3503
 311. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3503
 312. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 3502
 313. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 3499
 314. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3499
 315. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 3492
 316. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3490
 317. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3484
 318. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 3483
 319. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3482
 320. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 3481
 321. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3481
 322. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3481
 323. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 3478
 324. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3472
 325. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3471
 326. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3469
 327. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3467
 328. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 3464
 329. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 3462
 330. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3461
 331. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 3460
 332. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3459
 333. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 3459
 334. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3458
 335. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3456
 336. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3452
 337. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3450
 338. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 3446
 339. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3445
 340. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3445
 341. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3444
 342. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3444
 343. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3437
 344. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3437
 345. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 3436
 346. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 3432
 347. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 3429
 348. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3429
 349. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3423
 350. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 3419
 351. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 3418
 352. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3417
 353. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 3416
 354. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 3407
 355. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3407
 356. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 3404
 357. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3398
 358. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3396
 359. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3392
 360. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 3392
 361. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3391
 362. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3389
 363. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3384
 364. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3380
 365. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3373
 366. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 3368
 367. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3367
 368. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3363
 369. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 3363
 370. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 3361
 371. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3356
 372. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 3353
 373. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 3352
 374. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3346
 375. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3345
 376. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3337
 377. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3327
 378. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 3321
 379. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3318
 380. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 3318
 381. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3312
 382. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 3311
 383. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 3311
 384. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3306
 385. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3305
 386. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3304
 387. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3303
 388. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3301
 389. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3301
 390. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3299
 391. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 3295
 392. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 3291
 393. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 3285
 394. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 3284
 395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 3282
 396. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3273
 397. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 3273
 398. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3265
 399. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 3264
 400. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3263
 401. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3262
 402. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3254
 403. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3252
 404. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3250
 405. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3250
 406. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3250
 407. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3250
 408. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 3247
 409. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3241
 410. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3241
 411. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3239
 412. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3238
 413. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 3235
 414. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3227
 415. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 3226
 416. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3224
 417. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3224
 418. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3220
 419. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3218
 420. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3210
 421. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3209
 422. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 3207
 423. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3204
 424. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 3200
 425. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3199
 426. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 3195
 427. Zarządzenie
  Wyświetleń: 3195
 428. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3188
 429. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 3184
 430. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3178
 431. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3174
 432. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 3162
 433. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3157
 434. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 3157
 435. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3156
 436. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 3153
 437. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3146
 438. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 3142
 439. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3138
 440. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3137
 441. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3136
 442. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3136
 443. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3135
 444. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 3134
 445. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 3132
 446. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3129
 447. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3122
 448. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3113
 449. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 3104
 450. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3103
 451. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 3102
 452. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 3102
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 3101
 454. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3100
 455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3100
 456. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 3096
 457. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3092
 458. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3085
 459. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 3083
 460. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 3083
 461. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 3076
 462. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 3073
 463. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3065
 464. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 3061
 465. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 3057
 466. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 3056
 467. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 3053
 468. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 3048
 469. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3046
 470. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3046
 471. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 3044
 472. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 3042
 473. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 3034
 474. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3031
 475. Rok 2012
  Wyświetleń: 3027
 476. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3024
 477. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 3023
 478. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3019
 479. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 3019
 480. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3018
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3012
 482. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3002
 483. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2996
 484. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2995
 485. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2992
 486. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 2991
 487. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku
  Wyświetleń: 2988
 488. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2984
 489. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2983
 490. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2980
 491. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 2979
 492. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2971
 493. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2968
 494. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 2967
 495. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2965
 496. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2963
 497. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2963
 498. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2961
 499. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2961
 500. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 2960
 501. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 2946
 502. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2946
 503. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 2944
 504. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2944
 505. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 2943
 506. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2940
 507. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 2932
 508. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2931
 509. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2926
 510. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2925
 511. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2923
 512. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2922
 513. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 2922
 514. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2920
 515. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2914
 516. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2911
 517. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2909
 518. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 2908
 519. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2902
 520. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2901
 521. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2893
 522. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2890
 523. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2888
 524. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2887
 525. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2885
 526. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 2881
 527. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2874
 528. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 2866
 529. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 2864
 530. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2859
 531. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 2852
 532. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2844
 533. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 2841
 534. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2839
 535. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2838
 536. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2836
 537. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 2836
 538. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2834
 539. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 2830
 540. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2828
 541. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2827
 542. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 2827
 543. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2818
 544. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2818
 545. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2818
 546. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 2814
 547. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2813
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 2808
 549. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2806
 550. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2805
 551. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 2803
 552. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2800
 553. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 2800
 554. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2796
 555. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 2795
 556. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2792
 557. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2790
 558. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2787
 559. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2786
 560. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 2782
 561. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 2779
 562. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 2777
 563. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2777
 564. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 2776
 565. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 2775
 566. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2773
 567. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2765
 568. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2764
 569. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2762
 570. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2758
 571. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2757
 572. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2756
 573. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2755
 574. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 2754
 575. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2753
 576. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2753
 577. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2752
 578. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2751
 579. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2751
 580. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2749
 581. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2746
 582. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2746
 583. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2744
 584. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2744
 585. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 2744
 586. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2741
 587. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2736
 588. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2734
 589. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2733
 590. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2731
 591. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2730
 592. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 2730
 593. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2727
 594. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2725
 595. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2721
 596. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2720
 597. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2719
 598. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2718
 599. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2718
 600. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2717
 601. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2714
 602. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2708
 603. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2707
 604. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2703
 605. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2702
 606. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2701
 607. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2700
 608. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2697
 609. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2692
 610. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2688
 611. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2685
 612. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 2685
 613. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2685
 614. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2679
 615. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 2678
 616. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2674
 617. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2672
 618. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2670
 619. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2670
 620. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2669
 621. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2668
 622. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2665
 623. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2664
 624. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2662
 625. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2659
 626. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2654
 627. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 2652
 628. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2645
 629. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2643
 630. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2643
 631. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2641
 632. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2637
 633. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2636
 634. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2634
 635. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2634
 636. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2634
 637. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2629
 638. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2629
 639. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2629
 640. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2627
 641. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2627
 642. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 2625
 643. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2623
 644. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2619
 645. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 2616
 646. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2613
 647. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2611
 648. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2611
 649. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2609
 650. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2605
 651. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2605
 652. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2602
 653. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2602
 654. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2601
 655. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2600
 656. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2594
 657. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2593
 658. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2590
 659. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2588
 660. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2587
 661. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2583
 662. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2583
 663. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2582
 664. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2577
 665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2574
 666. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2572
 667. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2572
 668. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2570
 669. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2569
 670. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2565
 671. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2564
 672. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2564
 673. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 2560
 674. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2558
 675. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2556
 676. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2553
 677. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2551
 678. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2547
 679. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2547
 680. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2546
 681. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2545
 682. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2537
 683. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2537
 684. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2534
 685. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2533
 686. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2532
 687. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2527
 688. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2522
 689. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2518
 690. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2517
 691. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2514
 692. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2513
 693. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2512
 694. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2512
 695. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2510
 696. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2510
 697. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2509
 698. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 2509
 699. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2508
 700. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2499
 701. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2497
 702. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2496
 703. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2495
 704. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2489
 705. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2487
 706. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2484
 707. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2484
 708. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2482
 709. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2479
 710. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2479
 711. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2477
 712. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2475
 713. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2474
 714. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2472
 715. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2471
 716. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2470
 717. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2469
 718. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2462
 719. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 2458
 720. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2458
 721. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2456
 722. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2456
 723. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2456
 724. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 2452
 725. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2451
 726. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2448
 727. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2445
 728. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2442
 729. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2441
 730. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2441
 731. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 2439
 732. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 2438
 733. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 2436
 734. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2434
 735. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2434
 736. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2430
 737. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2428
 738. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2428
 739. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2424
 740. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2422
 741. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 2421
 742. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 2420
 743. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2419
 744. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2419
 745. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 2417
 746. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2414
 747. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 2412
 748. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2411
 749. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 2409
 750. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2406
 751. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2406
 752. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2405
 753. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2397
 754. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2397
 755. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2396
 756. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 2392
 757. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2391
 758. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2387
 759. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2385
 760. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2381
 761. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 2380
 762. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2379
 763. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2376
 764. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2375
 765. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2373
 766. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2373
 767. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2372
 768. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2372
 769. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2370
 770. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2367
 771. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2367
 772. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2367
 773. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2367
 774. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 2366
 775. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2366
 776. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2365
 777. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2360
 778. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2358
 779. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 2358
 780. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2357
 781. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2355
 782. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 2352
 783. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 2350
 784. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2348
 785. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2348
 786. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 2348
 787. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2347
 788. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2347
 789. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 2346
 790. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2344
 791. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2343
 792. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 2342
 793. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 2336
 794. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2334
 795. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 2333
 796. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2330
 797. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 2325
 798. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2316
 799. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 2316
 800. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2314
 801. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2312
 802. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 2310
 803. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 2307
 804. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2303
 805. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2303
 806. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 2300
 807. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 2299
 808. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 2298
 809. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 2294
 810. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2291
 811. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2291
 812. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 2285
 813. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 2282
 814. Rok 2020 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2279
 815. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2277
 816. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2274
 817. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 2269
 818. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2268
 819. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 2268
 820. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2267
 821. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 2267
 822. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2266
 823. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2263
 824. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2257
 825. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2257
 826. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2257
 827. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2256
 828. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2252
 829. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2251
 830. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2247
 831. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2246
 832. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 2246
 833. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2246
 834. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2241
 835. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2240
 836. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2238
 837. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 2236
 838. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2233
 839. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2232
 840. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 2231
 841. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2230
 842. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2228
 843. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 2225
 844. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2222
 845. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2221
 846. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2219
 847. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2219
 848. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2215
 849. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2214
 850. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 2212
 851. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2211
 852. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2208
 853. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2208
 854. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2205
 855. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2201
 856. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 2200
 857. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2192
 858. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2190
 859. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2180
 860. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2176
 861. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2175
 862. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2174
 863. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2173
 864. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2172
 865. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2172
 866. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 2171
 867. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 2170
 868. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 2169
 869. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2163
 870. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2162
 871. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 2161
 872. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 2161
 873. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 2156
 874. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2152
 875. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 2150
 876. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2149
 877. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2148
 878. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 2146
 879. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 2144
 880. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 2143
 881. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2143
 882. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2142
 883. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2142
 884. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 2140
 885. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 2138
 886. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2137
 887. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2136
 888. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2135
 889. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2134
 890. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2132
 891. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 2132
 892. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2130
 893. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2129
 894. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2129
 895. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2128
 896. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 2128
 897. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 2127
 898. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2126
 899. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2126
 900. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2125
 901. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2124
 902. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2124
 903. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2123
 904. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 2122
 905. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2122
 906. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 2110
 907. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2107
 908. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2105
 909. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 2105
 910. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 2104
 911. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2103
 912. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2103
 913. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2101
 914. Rok 2013
  Wyświetleń: 2100
 915. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2099
 916. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2099
 917. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2098
 918. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 2092
 919. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 2090
 920. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2088
 921. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2086
 922. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2085
 923. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2083
 924. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 2081
 925. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 2077
 926. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2074
 927. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 2069
 928. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 2069
 929. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2068
 930. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2066
 931. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2065
 932. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2063
 933. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2063
 934. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2061
 935. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 2058
 936. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2058
 937. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2058
 938. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2057
 939. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 2056
 940. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2055
 941. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2051
 942. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2051
 943. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 2049
 944. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2047
 945. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 2047
 946. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2046
 947. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2044
 948. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 2044
 949. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2044
 950. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2043
 951. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2042
 952. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2038
 953. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2034
 954. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2032
 955. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 2031
 956. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2030
 957. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2030
 958. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2029
 959. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2026
 960. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2026
 961. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 2026
 962. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 2025
 963. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2023
 964. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2023
 965. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 2023
 966. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 2023
 967. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 2021
 968. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2020
 969. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 2019
 970. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 2016
 971. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2016
 972. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2016
 973. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2014
 974. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2013
 975. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2012
 976. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 2011
 977. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2010
 978. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2009
 979. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2008
 980. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2008
 981. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2006
 982. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2005
 983. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2005
 984. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2005
 985. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 2005
 986. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2003
 987. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 1998
 988. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 1997
 989. Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 1996
 990. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1995
 991. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 1994
 992. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 1993
 993. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 1992
 994. Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r.
  Wyświetleń: 1992
 995. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1991
 996. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1990
 997. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1988
 998. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1987
 999. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 1986
 1000. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 1982
 1001. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1981
 1002. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1980
 1003. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1979
 1004. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1976
 1005. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1974
 1006. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1974
 1007. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1973
 1008. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1973
 1009. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 1973
 1010. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 1968
 1011. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1967
 1012. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1965
 1013. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 1963
 1014. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1962
 1015. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1961
 1016. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 1960
 1017. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1959
 1018. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1957
 1019. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 1957
 1020. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1956
 1021. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 1955
 1022. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1954
 1023. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1953
 1024. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1953
 1025. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1951
 1026. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1950
 1027. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 1948
 1028. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1948
 1029. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1941
 1030. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1941
 1031. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1941
 1032. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 1940
 1033. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 1938
 1034. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1936
 1035. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1935
 1036. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1934
 1037. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1933
 1038. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1930
 1039. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 1929
 1040. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 1929
 1041. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1928
 1042. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1928
 1043. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1926
 1044. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 1923
 1045. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1922
 1046. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1919
 1047. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 1917
 1048. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 1916
 1049. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1915
 1050. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1915
 1051. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 1915
 1052. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1914
 1053. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 1913
 1054. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1912
 1055. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1911
 1056. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1911
 1057. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 1909
 1058. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1908
 1059. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1907
 1060. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1906
 1061. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 1904
 1062. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1904
 1063. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1902
 1064. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1902
 1065. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 1899
 1066. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1899
 1067. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1896
 1068. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 1893
 1069. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1890
 1070. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1889
 1071. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1888
 1072. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1886
 1073. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1882
 1074. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1882
 1075. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1881
 1076. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1880
 1077. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 1880
 1078. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1879
 1079. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 1874
 1080. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1873
 1081. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1871
 1082. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1870
 1083. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1869
 1084. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1868
 1085. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1866
 1086. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1864
 1087. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1863
 1088. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1862
 1089. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1862
 1090. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1861
 1091. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1860
 1092. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1860
 1093. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1859
 1094. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 1859
 1095. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1856
 1096. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 1856
 1097. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1855
 1098. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1855
 1099. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1854
 1100. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1854
 1101. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1854
 1102. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1853
 1103. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 1851
 1104. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1850
 1105. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1849
 1106. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1848
 1107. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1845
 1108. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1843
 1109. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1841
 1110. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 1840
 1111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1838
 1112. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1837
 1113. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1836
 1114. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 1834
 1115. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1834
 1116. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1833
 1117. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1830
 1118. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1829
 1119. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1829
 1120. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1824
 1121. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1824
 1122. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 1823
 1123. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1821
 1124. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1819
 1125. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1819
 1126. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 1818
 1127. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1816
 1128. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1816
 1129. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1814
 1130. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1812
 1131. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1810
 1132. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 1810
 1133. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1805
 1134. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1803
 1135. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1797
 1136. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1794
 1137. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1794
 1138. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1794
 1139. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1791
 1140. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1789
 1141. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1788
 1142. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1787
 1143. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1784
 1144. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 1784
 1145. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1782
 1146. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1782
 1147. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1777
 1148. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 1772
 1149. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1767
 1150. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1766
 1151. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1765
 1152. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 1761
 1153. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1760
 1154. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1760
 1155. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1757
 1156. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1754
 1157. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1754
 1158. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1752
 1159. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1752
 1160. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1751
 1161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1744
 1162. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1741
 1163. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1739
 1164. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1733
 1165. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1731
 1166. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1728
 1167. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1727
 1168. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1724
 1169. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1718
 1170. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1708
 1171. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1706
 1172. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1706
 1173. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1703
 1174. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1699
 1175. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1692
 1176. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1691
 1177. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1689
 1178. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1687
 1179. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1682
 1180. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1680
 1181. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1680
 1182. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1677
 1183. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1676
 1184. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1672
 1185. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1668
 1186. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1664
 1187. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1664
 1188. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1650
 1189. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1649
 1190. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1649
 1191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1647
 1192. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1644
 1193. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1642
 1194. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1638
 1195. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1633
 1196. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1632
 1197. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1629
 1198. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1626
 1199. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1624
 1200. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1621
 1201. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1617
 1202. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1610
 1203. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1601
 1204. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1580
 1205. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1579
 1206. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1570
 1207. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1564
 1208. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1539
 1209. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1538
 1210. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1538
 1211. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1535
 1212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1534
 1213. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 1532
 1214. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1523
 1215. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1521
 1216. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1503
 1217. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1501
 1218. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1493
 1219. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 1489
 1220. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1480
 1221. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1479
 1222. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1477
 1223. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1472
 1224. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 1465
 1225. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1464
 1226. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 1463
 1227. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1462
 1228. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1461
 1229. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1454
 1230. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1440
 1231. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1438
 1232. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1436
 1233. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Wyświetleń: 1433
 1234. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1426
 1235. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 1424
 1236. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1421
 1237. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1418
 1238. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1417
 1239. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1412
 1240. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 1408
 1241. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1406
 1242. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1405
 1243. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1405
 1244. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1401
 1245. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1398
 1246. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 1398
 1247. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1385
 1248. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1380
 1249. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1380
 1250. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 1378
 1251. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1371
 1252. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1371
 1253. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1360
 1254. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1350
 1255. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 1350
 1256. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1346
 1257. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1339
 1258. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1339
 1259. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1336
 1260. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1330
 1261. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1326
 1262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1315
 1263. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1315
 1264. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1315
 1265. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1312
 1266. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1310
 1267. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 1309
 1268. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1302
 1269. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1300
 1270. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1296
 1271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1292
 1272. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1288
 1273. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 1285
 1274. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1284
 1275. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1272
 1276. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1272
 1277. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1269
 1278. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 1256
 1279. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1253
 1280. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1253
 1281. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1251
 1282. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1240
 1283. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 1234
 1284. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1233
 1285. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1231
 1286. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 1219
 1287. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1216
 1288. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1215
 1289. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1214
 1290. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1211
 1291. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 1211
 1292. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1208
 1293. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1204
 1294. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1201
 1295. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1199
 1296. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1197
 1297. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 1189
 1298. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1189
 1299. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1189
 1300. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1181
 1301. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 1176
 1302. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1176
 1303. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1174
 1304. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1173
 1305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1170
 1306. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1164
 1307. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 1164
 1308. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1160
 1309. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 1157
 1310. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 1151
 1311. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1145
 1312. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1145
 1313. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1138
 1314. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1130
 1315. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1129
 1316. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1127
 1317. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 1120
 1318. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1120
 1319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1120
 1320. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1113
 1321. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 1111
 1322. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1109
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1108
 1324. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1107
 1325. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 1101
 1326. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 1098
 1327. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 1096
 1328. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1087
 1329. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1086
 1330. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1084
 1331. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1080
 1332. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 1077
 1333. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 1069
 1334. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1065
 1335. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1062
 1336. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 1060
 1337. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 1060
 1338. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1059
 1339. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1059
 1340. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 1058
 1341. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1057
 1342. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1049
 1343. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1049
 1344. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 1047
 1345. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1046
 1346. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1043
 1347. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1041
 1348. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1039
 1349. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1037
 1350. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 1034
 1351. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1034
 1352. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1034
 1353. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1034
 1354. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 1032
 1355. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 1032
 1356. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 1031
 1357. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1026
 1358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1024
 1359. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1020
 1360. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 1015
 1361. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 1010
 1362. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1005
 1363. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1004
 1364. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1003
 1365. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1000
 1366. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 995
 1367. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 989
 1368. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 988
 1369. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 987
 1370. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 984
 1371. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 981
 1372. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 956
 1373. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 956
 1374. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 955
 1375. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 954
 1376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 954
 1377. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 952
 1378. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 952
 1379. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 951
 1380. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 950
 1381. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 945
 1382. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 944
 1383. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 942
 1384. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 937
 1385. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 936
 1386. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 936
 1387. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 929
 1388. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 928
 1389. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 918
 1390. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 918
 1391. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 917
 1392. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 914
 1393. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 912
 1394. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 912
 1395. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 911
 1396. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 906
 1397. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 901
 1398. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 898
 1399. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 897
 1400. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 897
 1401. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 897
 1402. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 896
 1403. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 890
 1404. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 888
 1405. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 888
 1406. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 888
 1407. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 887
 1408. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 882
 1409. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 879
 1410. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 876
 1411. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 871
 1412. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 867
 1413. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 867
 1414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 865
 1415. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 861
 1416. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 861
 1417. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 859
 1418. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 859
 1419. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 855
 1420. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 843
 1421. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 841
 1422. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 833
 1423. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 828
 1424. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 827
 1425. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 822
 1426. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 822
 1427. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 820
 1428. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 818
 1429. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Wyświetleń: 818
 1430. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 813
 1431. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 811
 1432. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 807
 1433. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 806
 1434. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 805
 1435. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 803
 1436. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 802
 1437. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 800
 1438. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku
  Wyświetleń: 798
 1439. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 795
 1440. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 795
 1441. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem - obręb Rzymkowice
  Wyświetleń: 794
 1442. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 793
 1443. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 793
 1444. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 792
 1445. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 792
 1446. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 783
 1447. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 782
 1448. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 775
 1449. Interpelacje z 2020 roku
  Wyświetleń: 774
 1450. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 772
 1451. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 768
 1452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 767
 1453. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 762
 1454. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 759
 1455. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 755
 1456. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 753
 1457. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 752
 1458. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 751
 1459. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 743
 1460. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 741
 1461. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 740
 1462. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 738
 1463. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 735
 1464. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 734
 1465. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 733
 1466. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 729
 1467. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 729
 1468. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 720
 1469. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym - hodowla drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 719
 1470. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 710
 1471. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 709
 1472. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 708
 1473. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 706
 1474. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 705
 1475. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 705
 1476. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 705
 1477. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 701
 1478. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 697
 1479. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 694
 1480. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 690
 1481. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 688
 1482. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 687
 1483. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 684
 1484. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 684
 1485. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 683
 1486. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 683
 1487. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 680
 1488. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 673
 1489. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 672
 1490. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 671
 1491. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 669
 1492. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 669
 1493. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków"
  Wyświetleń: 669
 1494. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 668
 1495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 667
 1496. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 666
 1497. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 666
 1498. Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 665
 1499. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 664
 1500. Petycje z dnia 06.12.2019r.
  Wyświetleń: 659
 1501. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 654
 1502. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 651
 1503. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 650
 1504. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 648
 1505. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 648
 1506. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 647
 1507. Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 647
 1508. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 642
 1509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 638
 1510. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 636
 1511. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 635
 1512. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 628
 1513. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 627
 1514. Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 623
 1515. Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddział Zamiejscowyw Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 622
 1516. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 621
 1517. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 620
 1518. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 618
 1519. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 618
 1520. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 615
 1521. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 614
 1522. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 614
 1523. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 613
 1524. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 610
 1525. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 609
 1526. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 608
 1527. Wykaz pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 606
 1528. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa
  Wyświetleń: 605
 1529. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 605
 1530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 605
 1531. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 605
 1532. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 602
 1533. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 601
 1534. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 601
 1535. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 597
 1536. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 594
 1537. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 592
 1538. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 591
 1539. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 590
 1540. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 590
 1541. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 590
 1542. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 589
 1543. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 584
 1544. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 584
 1545. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 583
 1546. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 578
 1547. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 576
 1548. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 576
 1549. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 575
 1550. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 574
 1551. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 566
 1552. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 566
 1553. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 565
 1554. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 565
 1555. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 564
 1556. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 563
 1557. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 560
 1558. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 558
 1559. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 558
 1560. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 558
 1561. Petycja z dnia 02.12.2019r.
  Wyświetleń: 554
 1562. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 550
 1563. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 548
 1564. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 548
 1565. Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 545
 1566. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 545
 1567. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 545
 1568. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 542
 1569. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 537
 1570. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA
  Wyświetleń: 536
 1571. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 536
 1572. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 533
 1573. Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 533
 1574. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 533
 1575. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 532
 1576. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 532
 1577. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 530
 1578. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 530
 1579. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 529
 1580. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 528
 1581. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 526
 1582. Zaproszenie do dyskusji nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok
  Wyświetleń: 526
 1583. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 525
 1584. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 525
 1585. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 524
 1586. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 523
 1587. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2019 r.
  Wyświetleń: 522
 1588. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 521
 1589. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 520
 1590. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 519
 1591. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 519
 1592. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 517
 1593. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 516
 1594. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 515
 1595. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 513
 1596. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 513
 1597. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 513
 1598. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 513
 1599. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzetu zakupionego w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów
  Wyświetleń: 513
 1600. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 512
 1601. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 512
 1602. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 510
 1603. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 510
 1604. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 510
 1605. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 508
 1606. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 508
 1607. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 506
 1608. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 505
 1609. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 504
 1610. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 503
 1611. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 502
 1612. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 501
 1613. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 500
 1614. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 498
 1615. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 497
 1616. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 497
 1617. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 496
 1618. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 495
 1619. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 495
 1620. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 494
 1621. Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech
  Wyświetleń: 494
 1622. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 494
 1623. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 494
 1624. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 491
 1625. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 491
 1626. Rok 2020 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 489
 1627. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 488
 1628. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 485
 1629. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 483
 1630. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 482
 1631. Protokoły z 2020 roku
  Wyświetleń: 481
 1632. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 478
 1633. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 473
 1634. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 473
 1635. Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 472
 1636. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 471
 1637. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 470
 1638. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 468
 1639. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 468
 1640. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 463
 1641. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 463
 1642. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 462
 1643. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 461
 1644. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 460
 1645. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 459
 1646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 459
 1647. Ogłoszenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. hodowli drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 458
 1648. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 458
 1649. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 458
 1650. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 457
 1651. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 457
 1652. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 455
 1653. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 453
 1654. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 452
 1655. Ogłoszenie o zamówieniu na reazlizację pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach
  Wyświetleń: 451
 1656. Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 451
 1657. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 449
 1658. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 448
 1659. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 448
 1660. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie skargi na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 448
 1661. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 445
 1662. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 444
 1663. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 442
 1664. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 439
 1665. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 439
 1666. Petycja z dnia 24.03.2020r.
  Wyświetleń: 437
 1667. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 437
 1668. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 436
 1669. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 432
 1670. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 430
 1671. Przedszkole w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 429
 1672. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 427
 1673. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 427
 1674. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 427
 1675. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi w Puszynie
  Wyświetleń: 426
 1676. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 425
 1677. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 424
 1678. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 424
 1679. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 421
 1680. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 420
 1681. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 419
 1682. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 419
 1683. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 418
 1684. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka
  Wyświetleń: 415
 1685. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 415
 1686. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 413
 1687. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 406
 1688. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 406
 1689. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star
  Wyświetleń: 404
 1690. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 404
 1691. Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 398
 1692. Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności i należności pieniężnych mających ...
  Wyświetleń: 395
 1693. Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 394
 1694. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku
  Wyświetleń: 394
 1695. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 391
 1696. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 391
 1697. Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 390
 1698. Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu technicznego światłowodu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru
  Wyświetleń: 389
 1699. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 387
 1700. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 384
 1701. Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 384
 1702. Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 384
 1703. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę 14 kompletów biesiadnych
  Wyświetleń: 384
 1704. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 381
 1705. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 380
 1706. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 377
 1707. Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 377
 1708. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 375
 1709. Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 373
 1710. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Wyświetleń: 373
 1711. Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 371
 1712. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 368
 1713. Zapytanie ofertowe dot. projektu oraz realizacji inwestycji połączenia światłowodowego w kanalizacji technicznej Orange
  Wyświetleń: 368
 1714. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 364
 1715. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 360
 1716. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 355
 1717. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 354
 1718. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 353
 1719. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 353
 1720. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 352
 1721. Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 346
 1722. Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w  Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena ...
  Wyświetleń: 342
 1723. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 340
 1724. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 338
 1725. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż działek Nr 166/13 i 166/14 w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 336
 1726. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 333
 1727. Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy – Stara Jamka”
  Wyświetleń: 333
 1728. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 333
 1729. Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030.
  Wyświetleń: 331
 1730. Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2019 roku w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla ...
  Wyświetleń: 330
 1731. Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 329
 1732. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 329
 1733. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 328
 1734. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 327
 1735. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 325
 1736. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 323
 1737. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 323
 1738. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Węży
  Wyświetleń: 319
 1739. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 315
 1740. Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 314
 1741. Ogłoszenie o wyborze oferty wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 314
 1742. Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 309
 1743. Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 309
 1744. Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie
  Wyświetleń: 308
 1745. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
  Wyświetleń: 308
 1746. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 308
 1747. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 307
 1748. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 307
 1749. Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ...
  Wyświetleń: 306
 1750. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 304
 1751. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 304
 1752. Konsultacje społeczne uchwały zmieniającej w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  Wyświetleń: 303
 1753. Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 303
 1754. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 302
 1755. Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 301
 1756. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 299
 1757. Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 298
 1758. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 298
 1759. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położownych w Korfantowie, Włostowej, Ścinawie Małej i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 297
 1760. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 297
 1761. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 295
 1762. Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 295
 1763. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 295
 1764. Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 294
 1765. Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
  Wyświetleń: 294
 1766. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 294
 1767. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 293
 1768. Uchwała Nr L/374/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 292
 1769. Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 292
 1770. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 292
 1771. Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 292
 1772. Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 292
 1773. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 291
 1774. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 291
 1775. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 290
 1776. Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 289
 1777. Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 289
 1778. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 288
 1779. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 288
 1780. Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 288
 1781. Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 288
 1782. Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 288
 1783. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 287
 1784. Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 287
 1785. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 287
 1786. Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 286
 1787. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 286
 1788. Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik ...
  Wyświetleń: 285
 1789. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 285
 1790. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 284
 1791. Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 284
 1792. Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 284
 1793. Uchwała Nr XXXIX/291/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, ...
  Wyświetleń: 284
 1794. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 283
 1795. Uchwała Nr XV/147/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rączka”
  Wyświetleń: 283
 1796. Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 283
 1797. Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
  Wyświetleń: 283
 1798. Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 283
 1799. Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach ...
  Wyświetleń: 283
 1800. Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 283
 1801. Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...
  Wyświetleń: 283
 1802. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 283
 1803. Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 283
 1804. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 282
 1805. Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 282
 1806. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 282
 1807. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 282
 1808. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 282
 1809. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 282
 1810. Uchwała Nr L/375/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 281
 1811. Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 281
 1812. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 281
 1813. Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 281
 1814. Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za ...
  Wyświetleń: 280
 1815. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 280
 1816. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 280
 1817. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 279
 1818. Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 279
 1819. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 279
 1820. Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 279
 1821. Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 279
 1822. Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie ...
  Wyświetleń: 278
 1823. Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 278
 1824. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 278
 1825. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 278
 1826. Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 278
 1827. Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 278
 1828. Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 278
 1829. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 278
 1830. Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
  Wyświetleń: 277
 1831. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 277
 1832. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 277
 1833. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 277
 1834. Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 276
 1835. Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 276
 1836. Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 275
 1837. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 275
 1838. Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 275
 1839. Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 275
 1840. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 275
 1841. Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 274
 1842. Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 274
 1843. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 274