Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4798300000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
648977069371306698187788514516673113181437786415431210343556209
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83496823568965110301310891784347862578164369560644096120553575
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1113119373378372102815967321182231011618370271229708096645685687
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8822210201096933837417873576691679808610178443963688217295978
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6383677260932198248584305653117244610501481100939617121390488
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
366503696243811446604616536823300593288632073334064985352151
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
207712216624923221973015121873234762918527914304753230530489
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
98801706018642123191571417495191522244721506228902588722567
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 173541
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 150054
 3. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 143647
 4. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 131839
 5. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 115009
 6. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 81674
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 65038
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 43906
 9. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 34281
 10. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 32334
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 31884
 12. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 30670
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 30343
 14. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 29696
 15. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 23389
 16. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 22177
 17. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 18913
 18. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 18494
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 18272
 20. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 17242
 21. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 16874
 22. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 15697
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14682
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 14080
 25. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 12973
 26. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 12671
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12651
 28. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok
  Wyświetleń: 12552
 29. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 12436
 30. Przedszkole w Przechodzie
  Wyświetleń: 12158
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12155
 32. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - lata 2017-2019
  Wyświetleń: 11664
 33. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 11635
 34. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 11457
 35. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 11411
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11286
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11141
 38. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 10981
 39. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 10429
 40. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10404
 41. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 9960
 42. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 9937
 43. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9929
 44. Majątek gminy
  Wyświetleń: 9818
 45. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9623
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9479
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 9228
 48. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 9038
 49. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 8951
 50. Petycje
  Wyświetleń: 8897
 51. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 8886
 52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 8773
 53. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 8705
 54. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 8339
 55. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 8224
 56. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 8218
 57. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 7531
 58. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 7388
 59. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 7333
 60. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 7276
 61. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 7204
 62. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 7195
 63. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 7133
 64. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 7120
 65. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 7095
 66. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6996
 67. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 6992
 68. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2017 i starsze
  Wyświetleń: 6984
 69. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6977
 70. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 6743
 71. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 6707
 72. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 6677
 73. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 6603
 74. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 6587
 75. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 6562
 76. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6525
 77. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6501
 78. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 6428
 79. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 6365
 80. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 6349
 81. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 6328
 82. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 6301
 83. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 6294
 84. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 6285
 85. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 6280
 86. Akty normatywne
  Wyświetleń: 6228
 87. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 6205
 88. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 6199
 89. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 6123
 90. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 6086
 91. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6075
 92. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 5980
 93. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5928
 94. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5814
 95. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 5767
 96. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 5765
 97. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 5759
 98. Rok 2011
  Wyświetleń: 5731
 99. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 5706
 100. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 5691
 101. Rok 2012
  Wyświetleń: 5681
 102. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5674
 103. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 5663
 104. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 5549
 105. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 5540
 106. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 5532
 107. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 5521
 108. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 5466
 109. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 5424
 110. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5418
 111. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 5402
 112. Rok 2007
  Wyświetleń: 5398
 113. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5380
 114. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 5359
 115. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5338
 116. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 5326
 117. Rok 2010
  Wyświetleń: 5319
 118. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 5309
 119. Rok 2005
  Wyświetleń: 5288
 120. Rok 2009
  Wyświetleń: 5275
 121. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 5271
 122. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 5266
 123. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 5260
 124. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 5251
 125. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 5239
 126. Rok 2008
  Wyświetleń: 5209
 127. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 5206
 128. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 5205
 129. Rok 2020 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 5180
 130. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 5172
 131. Rok 2012
  Wyświetleń: 5168
 132. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5124
 133. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 5111
 134. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 5095
 135. Rok 2011
  Wyświetleń: 5082
 136. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 5061
 137. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5059
 138. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 5027
 139. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 5019
 140. Rok 2006
  Wyświetleń: 4989
 141. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 4975
 142. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 4970
 143. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4948
 144. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 4925
 145. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4903
 146. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 4899
 147. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 4882
 148. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4863
 149. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4861
 150. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 4859
 151. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 4844
 152. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4843
 153. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 4841
 154. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 4834
 155. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4828
 156. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 4828
 157. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 4814
 158. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 4808
 159. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 4798
 160. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 4774
 161. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4743
 162. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4733
 163. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 4731
 164. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 4731
 165. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 4716
 166. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 4714
 167. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 4709
 168. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 4690
 169. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 4689
 170. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 4686
 171. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 4676
 172. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 4671
 173. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 4661
 174. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4658
 175. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4641
 176. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 4638
 177. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 4619
 178. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 4599
 179. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 4587
 180. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4575
 181. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4570
 182. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 4559
 183. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 4555
 184. 6.7. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 4554
 185. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 4549
 186. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4539
 187. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 4534
 188. Rok 2008
  Wyświetleń: 4507
 189. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 4492
 190. 6.6. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4476
 191. Rok 2010
  Wyświetleń: 4474
 192. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 4471
 193. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 4470
 194. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4462
 195. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4442
 196. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 4439
 197. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 4436
 198. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 4427
 199. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 4416
 200. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 4411
 201. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 4405
 202. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 4404
 203. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 4404
 204. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 4389
 205. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 4371
 206. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 4369
 207. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4363
 208. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 4346
 209. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 4337
 210. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 4337
 211. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4329
 212. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4314
 213. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4280
 214. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 4275
 215. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 4273
 216. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 4273
 217. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4265
 218. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 4263
 219. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 4260
 220. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 4257
 221. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 4256
 222. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4235
 223. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 4230
 224. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4228
 225. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 4227
 226. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4214
 227. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 4212
 228. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4210
 229. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4204
 230. Rok 2009
  Wyświetleń: 4199
 231. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4194
 232. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 4186
 233. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4184
 234. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 4170
 235. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 4168
 236. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 4168
 237. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4158
 238. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 4154
 239. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 4144
 240. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 4138
 241. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 4134
 242. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 4131
 243. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 4113
 244. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 4113
 245. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 4113
 246. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 4110
 247. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 4108
 248. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 4105
 249. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4102
 250. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4098
 251. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4095
 252. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 4094
 253. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4094
 254. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 4089
 255. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 4089
 256. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku
  Wyświetleń: 4088
 257. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 4086
 258. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 4079
 259. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 4077
 260. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4074
 261. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 4074
 262. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 4072
 263. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 4059
 264. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 4058
 265. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4054
 266. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 4051
 267. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 4041
 268. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 4039
 269. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4038
 270. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 4031
 271. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 4031
 272. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 4031
 273. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4027
 274. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 4026
 275. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 4018
 276. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 4015
 277. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 4002
 278. Rok 2007
  Wyświetleń: 4000
 279. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3995
 280. Elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3993
 281. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3989
 282. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 3989
 283. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3986
 284. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3984
 285. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 3980
 286. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3974
 287. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3967
 288. Rok 2006
  Wyświetleń: 3966
 289. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 3961
 290. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3947
 291. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3943
 292. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 3939
 293. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3932
 294. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3930
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3929
 296. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3921
 297. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3920
 298. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 3919
 299. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3918
 300. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3916
 301. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 3914
 302. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3904
 303. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3900
 304. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3894
 305. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3890
 306. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 3883
 307. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 3874
 308. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3871
 309. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 3871
 310. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3871
 311. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3867
 312. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3864
 313. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 3863
 314. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3863
 315. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 3862
 316. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 3861
 317. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3860
 318. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 3858
 319. Komunikat
  Wyświetleń: 3857
 320. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 3857
 321. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 3854
 322. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 3852
 323. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3852
 324. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 3850
 325. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 3848
 326. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3845
 327. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3843
 328. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3841
 329. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3832
 330. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 3831
 331. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 3822
 332. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3818
 333. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3802
 334. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 3797
 335. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3797
 336. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3796
 337. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3795
 338. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3795
 339. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3794
 340. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 3793
 341. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3790
 342. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3790
 343. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 3787
 344. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3785
 345. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3782
 346. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 3782
 347. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3774
 348. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3772
 349. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3770
 350. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3770
 351. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 3762
 352. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 3760
 353. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3759
 354. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3758
 355. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3758
 356. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3757
 357. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3755
 358. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3752
 359. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3752
 360. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3752
 361. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3750
 362. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3743
 363. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3743
 364. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3742
 365. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3740
 366. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3739
 367. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3733
 368. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 3731
 369. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3705
 370. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3705
 371. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 3701
 372. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3696
 373. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3693
 374. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3687
 375. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3684
 376. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3684
 377. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 3673
 378. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3670
 379. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3669
 380. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3669
 381. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 3666
 382. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 3665
 383. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3651
 384. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 3651
 385. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3647
 386. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3646
 387. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 3638
 388. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 3637
 389. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 3633
 390. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 3632
 391. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 3629
 392. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3625
 393. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 3617
 394. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3611
 395. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 3604
 396. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 3604
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 3600
 398. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3593
 399. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3589
 400. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3584
 401. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 3576
 402. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3575
 403. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 3573
 404. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 3570
 405. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3568
 406. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3564
 407. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3564
 408. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3564
 409. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3560
 410. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3557
 411. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 3556
 412. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3551
 413. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 3549
 414. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3549
 415. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3547
 416. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 3545
 417. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3543
 418. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 3542
 419. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3540
 420. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 3537
 421. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 3533
 422. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 3530
 423. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3526
 424. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3524
 425. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3524
 426. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3519
 427. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3517
 428. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3514
 429. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 3513
 430. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3512
 431. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3511
 432. Zarządzenie
  Wyświetleń: 3507
 433. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3507
 434. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 3496
 435. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3494
 436. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3494
 437. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3494
 438. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3488
 439. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3485
 440. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3483
 441. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3482
 442. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3476
 443. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3472
 444. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 3468
 445. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3467
 446. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3459
 447. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3459
 448. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3457
 449. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 3441
 450. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3434
 451. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 3432
 452. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 3419
 453. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3414
 454. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3413
 455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3400
 456. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 3398
 457. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3397
 458. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 3396
 459. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 3391
 460. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 3388
 461. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 3384
 462. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3382
 463. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3382
 464. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3380
 465. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 3377
 466. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 3374
 467. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3373
 468. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3373
 469. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 3361
 470. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3361
 471. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 3360
 472. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 3356
 473. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3356
 474. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 3353
 475. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3353
 476. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3339
 477. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3323
 478. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 3321
 479. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 3318
 480. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3313
 481. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 3312
 482. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 3308
 483. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3303
 484. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 3299
 485. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 3294
 486. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 3293
 487. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3291
 488. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3289
 489. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3286
 490. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3280
 491. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 3271
 492. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 3269
 493. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3266
 494. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3265
 495. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3259
 496. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 3250
 497. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3247
 498. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3243
 499. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3240
 500. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3238
 501. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 3237
 502. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3222
 503. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 3217
 504. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3217
 505. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3216
 506. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 3215
 507. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3214
 508. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 3214
 509. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 3214
 510. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3209
 511. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 3207
 512. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3206
 513. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3206
 514. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 3206
 515. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 3199
 516. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3199
 517. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 3197
 518. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3191
 519. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3188
 520. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3186
 521. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 3185
 522. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 3182
 523. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3177
 524. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3172
 525. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 3168
 526. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 3168
 527. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3167
 528. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3164
 529. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 3161
 530. Rok 2012
  Wyświetleń: 3161
 531. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 3161
 532. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 3156
 533. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 3149
 534. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3148
 535. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3147
 536. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 3134
 537. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 3132
 538. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3126
 539. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3126
 540. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3125
 541. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 3124
 542. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 3122
 543. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3116
 544. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 3108
 545. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 3104
 546. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 3102
 547. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 3101
 548. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 3099
 549. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 3098
 550. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3095
 551. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3095
 552. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3094
 553. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3092
 554. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3086
 555. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3086
 556. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 3080
 557. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 3078
 558. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3078
 559. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 3074
 560. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 3072
 561. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3070
 562. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3069
 563. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 3067
 564. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3067
 565. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 3066
 566. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 3064
 567. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3062
 568. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 3059
 569. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3058
 570. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 3051
 571. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3049
 572. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3048
 573. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 3048
 574. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3046
 575. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 3043
 576. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 3039
 577. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 3036
 578. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 3035
 579. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 3034
 580. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 3034
 581. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 3023
 582. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 3021
 583. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 3011
 584. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 3010
 585. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3005
 586. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 3004
 587. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2998
 588. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2996
 589. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2993
 590. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2993
 591. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2991
 592. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2989
 593. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2988
 594. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2987
 595. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2986
 596. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2986
 597. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2985
 598. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2982
 599. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2977
 600. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2977
 601. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2966
 602. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2965
 603. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2964
 604. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2962
 605. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2960
 606. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2959
 607. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2959
 608. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2958
 609. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2957
 610. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2956
 611. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2952
 612. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2952
 613. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2947
 614. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2945
 615. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2945
 616. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2942
 617. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2938
 618. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 2938
 619. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2937
 620. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2937
 621. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2928
 622. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2927
 623. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2927
 624. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2923
 625. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2922
 626. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2920
 627. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2919
 628. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2918
 629. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2917
 630. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2917
 631. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2915
 632. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2914
 633. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2911
 634. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2909
 635. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2909
 636. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2902
 637. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2901
 638. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2900
 639. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 2898
 640. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2896
 641. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2895
 642. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2895
 643. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2894
 644. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2890
 645. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2890
 646. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2888
 647. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2881
 648. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2879
 649. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2878
 650. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2875
 651. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2871
 652. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2871
 653. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2864
 654. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2862
 655. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2861
 656. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2861
 657. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2861
 658. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2858
 659. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2858
 660. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2857
 661. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2854
 662. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2852
 663. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2850
 664. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2850
 665. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2848
 666. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2846
 667. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2844
 668. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2840
 669. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2837
 670. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2837
 671. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2836
 672. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2835
 673. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2834
 674. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2832
 675. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2830
 676. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2829
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2825
 678. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2821
 679. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2818
 680. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2812
 681. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2809
 682. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2801
 683. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2796
 684. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2795
 685. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2794
 686. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2794
 687. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2793
 688. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2790
 689. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2789
 690. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2788
 691. Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 2779
 692. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2778
 693. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2776
 694. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2775
 695. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2768
 696. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2768
 697. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2768
 698. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2765
 699. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2757
 700. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2755
 701. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2750
 702. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2749
 703. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2748
 704. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2742
 705. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 2742
 706. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2736
 707. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 2735
 708. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2731
 709. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2731
 710. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2729
 711. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2729
 712. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2728
 713. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2725
 714. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2722
 715. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2720
 716. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2720
 717. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 2718
 718. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2717
 719. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2714
 720. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2712
 721. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2709
 722. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2707
 723. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2706
 724. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2704
 725. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2700
 726. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2696
 727. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2695
 728. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2691
 729. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2689
 730. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2682
 731. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2682
 732. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2681
 733. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2680
 734. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2679
 735. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2673
 736. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 2670
 737. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 2669
 738. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2668
 739. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2667
 740. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2666
 741. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2666
 742. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 2665
 743. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2663
 744. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 2662
 745. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2658
 746. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2658
 747. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2658
 748. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2657
 749. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2655
 750. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 2654
 751. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2653
 752. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 2652
 753. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2650
 754. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2647
 755. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2644
 756. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2643
 757. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2638
 758. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2631
 759. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 2625
 760. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2625
 761. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2624
 762. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2621
 763. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2615
 764. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 2612
 765. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2611
 766. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2609
 767. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 2608
 768. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2605
 769. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 2600
 770. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 2595
 771. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 2593
 772. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2592
 773. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 2591
 774. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2589
 775. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2589
 776. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2588
 777. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2588
 778. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2585
 779. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2582
 780. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 2575
 781. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 2574
 782. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 2573
 783. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2571
 784. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2571
 785. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 2569
 786. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2565
 787. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 2564
 788. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2561
 789. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 2556
 790. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2555
 791. Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r.
  Wyświetleń: 2555
 792. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2553
 793. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 2551
 794. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 2549
 795. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2548
 796. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 2545
 797. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2545
 798. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2543
 799. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 2536
 800. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2535
 801. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2534
 802. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 2533
 803. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 2531
 804. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2523
 805. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2519
 806. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2518
 807. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2518
 808. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2518
 809. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2517
 810. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2515
 811. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2512
 812. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2508
 813. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2502
 814. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 2500
 815. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2499
 816. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2496
 817. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2495
 818. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 2494
 819. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 2492
 820. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 2491
 821. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 2489
 822. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2489
 823. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2487
 824. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 2484
 825. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2482
 826. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 2481
 827. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2481
 828. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2481
 829. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2480
 830. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2480
 831. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 2479
 832. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 2479
 833. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2475
 834. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2466
 835. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2466
 836. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2464
 837. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2463
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 2456
 839. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2455
 840. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2452
 841. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2450
 842. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2448
 843. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2448
 844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2447
 845. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2444
 846. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2438
 847. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 2438
 848. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 2437
 849. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2436
 850. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2433
 851. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 2432
 852. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2430
 853. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2424
 854. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2424
 855. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2420
 856. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 2419
 857. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2418
 858. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2415
 859. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 2414
 860. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 2413
 861. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2412
 862. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2409
 863. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2406
 864. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2406
 865. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2405
 866. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 2404
 867. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 2400
 868. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2398
 869. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2392
 870. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2390
 871. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 2388
 872. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2387
 873. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2386
 874. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 2383
 875. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2382
 876. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2381
 877. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 2380
 878. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2378
 879. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 2378
 880. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2365
 881. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2365
 882. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2358
 883. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2357
 884. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2356
 885. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2352
 886. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2352
 887. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2345
 888. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2343
 889. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2340
 890. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2340
 891. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2339
 892. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 2338
 893. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2335
 894. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 2334
 895. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2334
 896. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 2332
 897. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2327
 898. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 2325
 899. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 2324
 900. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2322
 901. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2320
 902. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2319
 903. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2318
 904. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 2317
 905. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2316
 906. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 2313
 907. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2312
 908. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 2310
 909. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 2310
 910. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2310
 911. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2310
 912. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2308
 913. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2308
 914. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2305
 915. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2301
 916. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2301
 917. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 2299
 918. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 2298
 919. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 2294
 920. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2293
 921. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2291
 922. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 2290
 923. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2289
 924. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2287
 925. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2284
 926. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2283
 927. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2280
 928. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2279
 929. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2276
 930. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2276
 931. Rok 2021 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2271
 932. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2270
 933. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2262
 934. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2261
 935. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2259
 936. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2255
 937. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 2255
 938. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2254
 939. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 2254
 940. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2254
 941. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2253
 942. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2250
 943. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2250
 944. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 2248
 945. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 2247
 946. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2247
 947. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2245
 948. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2245
 949. Rok 2013
  Wyświetleń: 2245
 950. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 2240
 951. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2234
 952. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2233
 953. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2230
 954. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 2226
 955. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2225
 956. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2224
 957. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 2222
 958. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2221
 959. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 2221
 960. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2218
 961. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2218
 962. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2215
 963. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2214
 964. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 2213
 965. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 2207
 966. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2207
 967. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 2207
 968. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2207
 969. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2206
 970. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 2204
 971. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2202
 972. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2201
 973. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 2201
 974. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 2198
 975. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 2198
 976. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2197
 977. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2196
 978. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2196
 979. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 2195
 980. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2192
 981. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 2190
 982. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2188
 983. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 2188
 984. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2187
 985. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2186
 986. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 2184
 987. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2184
 988. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 2183
 989. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2182
 990. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2182
 991. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2181
 992. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2181
 993. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2180
 994. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2178
 995. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2178
 996. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 2177
 997. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 2177
 998. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 2176
 999. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 2174
 1000. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2174
 1001. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2173
 1002. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2167
 1003. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 2165
 1004. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 2164
 1005. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2162
 1006. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2162
 1007. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2160
 1008. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 2156
 1009. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 2154
 1010. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2143
 1011. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 2143
 1012. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2142
 1013. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2141
 1014. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 2141
 1015. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2141
 1016. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 2140
 1017. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2139
 1018. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2138
 1019. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2138
 1020. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2138
 1021. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2137
 1022. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2136
 1023. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2136
 1024. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2132
 1025. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2131
 1026. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 2131
 1027. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2131
 1028. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 2129
 1029. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2126
 1030. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2125
 1031. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 2124
 1032. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 2123
 1033. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2122
 1034. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 2121
 1035. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2121
 1036. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2121
 1037. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 2121
 1038. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 2120
 1039. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 2119
 1040. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2118
 1041. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2116
 1042. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2113
 1043. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 2112
 1044. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 2112
 1045. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 2111
 1046. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2110
 1047. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2110
 1048. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2107
 1049. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2106
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 2106
 1051. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2104
 1052. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2103
 1053. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2100
 1054. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2100
 1055. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2097
 1056. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 2094
 1057. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2094
 1058. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 2090
 1059. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2090
 1060. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2088
 1061. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 2088
 1062. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 2086
 1063. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2084
 1064. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2084
 1065. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 2083
 1066. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2082
 1067. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2081
 1068. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2081
 1069. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2080
 1070. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 2077
 1071. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 2076
 1072. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 2076
 1073. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 2076
 1074. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2072
 1075. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2072
 1076. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 2072
 1077. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2072
 1078. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 2071
 1079. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2068
 1080. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 2067
 1081. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 2066
 1082. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 2066
 1083. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 2063
 1084. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2060
 1085. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2060
 1086. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 2056
 1087. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 2056
 1088. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 2052
 1089. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2050
 1090. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2050
 1091. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2049
 1092. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2048
 1093. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 2047
 1094. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 2047
 1095. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2047
 1096. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2046
 1097. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 2046
 1098. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2045
 1099. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 2042
 1100. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2042
 1101. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 2041
 1102. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2040
 1103. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2038
 1104. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2034
 1105. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2034
 1106. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2032
 1107. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 2032
 1108. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 2029
 1109. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2027
 1110. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 2026
 1111. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 2023
 1112. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2022
 1113. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 2022
 1114. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2020
 1115. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2017
 1116. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2016
 1117. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2014
 1118. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 2014
 1119. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2010
 1120. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 2009
 1121. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 2009
 1122. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2009
 1123. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2008
 1124. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 2005
 1125. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 2003
 1126. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 2001
 1127. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2000
 1128. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1999
 1129. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1997
 1130. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1997
 1131. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1996
 1132. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1996
 1133. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1995
 1134. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1993
 1135. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1991
 1136. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1990
 1137. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1989
 1138. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1988
 1139. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1987
 1140. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1986
 1141. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1983
 1142. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1981
 1143. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1980
 1144. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1979
 1145. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1977
 1146. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1973
 1147. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1969
 1148. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1968
 1149. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1965
 1150. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1965
 1151. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1961
 1152. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1960
 1153. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1956
 1154. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1956
 1155. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1955
 1156. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1954
 1157. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1953
 1158. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1951
 1159. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1944
 1160. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1939
 1161. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1936
 1162. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1932
 1163. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1932
 1164. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1931
 1165. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1929
 1166. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1929
 1167. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1928
 1168. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1927
 1169. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1926
 1170. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1925
 1171. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1922
 1172. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1921
 1173. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1912
 1174. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1911
 1175. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1909
 1176. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1903
 1177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1901
 1178. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1896
 1179. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1893
 1180. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1893
 1181. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1889
 1182. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1888
 1183. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1886
 1184. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1886
 1185. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1883
 1186. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1883
 1187. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1873
 1188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1870
 1189. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1869
 1190. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1866
 1191. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1866
 1192. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1861
 1193. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Wyświetleń: 1861
 1194. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1860
 1195. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1858
 1196. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1854
 1197. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 1854
 1198. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1847
 1199. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1843
 1200. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1842
 1201. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1840
 1202. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1839
 1203. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1839
 1204. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1831
 1205. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1830
 1206. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1820
 1207. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1820
 1208. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1820
 1209. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1817
 1210. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1811
 1211. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1811
 1212. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1806
 1213. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 1803
 1214. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1803
 1215. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1797
 1216. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1796
 1217. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1788
 1218. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1784
 1219. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1782
 1220. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1780
 1221. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1779
 1222. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1770
 1223. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1767
 1224. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1765
 1225. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1753
 1226. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1746
 1227. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1742
 1228. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1737
 1229. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1734
 1230. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1733
 1231. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 1728
 1232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1724
 1233. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 1706
 1234. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1704
 1235. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1689
 1236. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1688
 1237. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1688
 1238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1687
 1239. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1676
 1240. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1676
 1241. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1676
 1242. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1667
 1243. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1664
 1244. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1660
 1245. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1645
 1246. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1644
 1247. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1644
 1248. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1634
 1249. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1627
 1250. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1625
 1251. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1624
 1252. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 1622
 1253. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 1616
 1254. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1615
 1255. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1613
 1256. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1610
 1257. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1607
 1258. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1599
 1259. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Wyświetleń: 1596
 1260. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1591
 1261. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1590
 1262. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1586
 1263. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1583
 1264. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1578
 1265. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 1575
 1266. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1573
 1267. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 1573
 1268. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1564
 1269. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1554
 1270. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1553
 1271. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1549
 1272. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 1544
 1273. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1544
 1274. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1540
 1275. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1528
 1276. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1527
 1277. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1523
 1278. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1523
 1279. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 1521
 1280. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1520
 1281. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1519
 1282. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1517
 1283. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1516
 1284. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 1515
 1285. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1514
 1286. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 1513
 1287. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 1510
 1288. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1509
 1289. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 1495
 1290. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1494
 1291. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1490
 1292. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1487
 1293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1486
 1294. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1484
 1295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1482
 1296. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1480
 1297. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1479
 1298. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 1474
 1299. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1468
 1300. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 1461
 1301. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1460
 1302. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 1453
 1303. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1452
 1304. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1451
 1305. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1440
 1306. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1430
 1307. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1418
 1308. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1418
 1309. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 1417
 1310. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1417
 1311. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1409
 1312. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 1406
 1313. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1404
 1314. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1402
 1315. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1395
 1316. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1395
 1317. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1391
 1318. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1389
 1319. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 1383
 1320. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1379
 1321. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1377
 1322. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1376
 1323. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1376
 1324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1374
 1325. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1373
 1326. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1372
 1327. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1365
 1328. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 1364
 1329. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1362
 1330. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 1354
 1331. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 1353
 1332. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1351
 1333. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 1348
 1334. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 1346
 1335. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1334
 1336. Przedszkole w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1333
 1337. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1332
 1338. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 1332
 1339. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1325
 1340. Interpelacje z 2020 roku
  Wyświetleń: 1323
 1341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1319
 1342. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1316
 1343. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1315
 1344. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1314
 1345. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 1313
 1346. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 1312
 1347. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1311
 1348. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1310
 1349. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1308
 1350. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 1302
 1351. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1302
 1352. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1301
 1353. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1298
 1354. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 1298
 1355. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 1295
 1356. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Wyświetleń: 1294
 1357. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1294
 1358. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1289
 1359. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1287
 1360. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 1287
 1361. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1286
 1362. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1284
 1363. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1282
 1364. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 1281
 1365. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 1278
 1366. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1277
 1367. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1276
 1368. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 1267
 1369. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1265
 1370. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1263
 1371. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1262
 1372. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1258
 1373. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 1256
 1374. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1254
 1375. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1254
 1376. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1252
 1377. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 1250
 1378. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1240
 1379. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 1236
 1380. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 1230
 1381. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1230
 1382. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1229
 1383. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1229
 1384. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1228
 1385. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 1228
 1386. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1223
 1387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1216
 1388. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1215
 1389. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 1213
 1390. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 1208
 1391. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 1208
 1392. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 1208
 1393. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 1198
 1394. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 1198
 1395. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1198
 1396. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 1193
 1397. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 1193
 1398. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1191
 1399. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1185
 1400. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1185
 1401. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1180
 1402. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1180
 1403. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 1178
 1404. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1178
 1405. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1174
 1406. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1172
 1407. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1167
 1408. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1166
 1409. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1165
 1410. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1164
 1411. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 1163
 1412. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 1162
 1413. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1161
 1414. Petycje z dnia 06.12.2019r.
  Wyświetleń: 1160
 1415. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 1156
 1416. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1154
 1417. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 1154
 1418. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 1153
 1419. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 1148
 1420. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 1147
 1421. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1147
 1422. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1146
 1423. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1146
 1424. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1143
 1425. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1140
 1426. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1140
 1427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 1139
 1428. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 1139
 1429. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1138
 1430. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 1137
 1431. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1136
 1432. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2019 r.
  Wyświetleń: 1131
 1433. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1131
 1434. Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 1124
 1435. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 1123
 1436. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 1120
 1437. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1113
 1438. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1104
 1439. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 1101
 1440. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1098
 1441. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1091
 1442. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest 2021r.
  Wyświetleń: 1084
 1443. Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 1082
 1444. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1081
 1445. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 1080
 1446. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1078
 1447. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1077
 1448. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 1076
 1449. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem - obręb Rzymkowice
  Wyświetleń: 1075
 1450. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 1075
 1451. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 1072
 1452. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1071
 1453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1071
 1454. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 1070
 1455. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1069
 1456. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 1067
 1457. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1065
 1458. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 1064
 1459. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1063
 1460. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 1059
 1461. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 1059
 1462. Petycja z dnia 02.12.2019r.
  Wyświetleń: 1058
 1463. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 1056
 1464. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 1054
 1465. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 1052
 1466. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1047
 1467. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 1042
 1468. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 1037
 1469. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 1034
 1470. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 1032
 1471. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1026
 1472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1026
 1473. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 1023
 1474. Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddział Zamiejscowyw Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 1023
 1475. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 1020
 1476. Protokoły z 2020 roku
  Wyświetleń: 1015
 1477. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 1014
 1478. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 1011
 1479. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku
  Wyświetleń: 1009
 1480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 1005
 1481. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1000
 1482. Wykaz pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1000
 1483. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 999
 1484. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2021 roku
  Wyświetleń: 998
 1485. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 996
 1486. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 992
 1487. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 986
 1488. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 981
 1489. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym - hodowla drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 980
 1490. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 977
 1491. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 976
 1492. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 973
 1493. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 972
 1494. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 967
 1495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 966
 1496. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 956
 1497. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 951
 1498. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 950
 1499. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 947
 1500. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 945
 1501. Rok 2020 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 942
 1502. Petycja z dnia 24.03.2020r.
  Wyświetleń: 941
 1503. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 941
 1504. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 936
 1505. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 935
 1506. Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 934
 1507. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 933
 1508. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 932
 1509. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 928
 1510. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków"
  Wyświetleń: 928
 1511. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 927
 1512. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 926
 1513. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 923
 1514. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 923
 1515. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 921
 1516. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 920
 1517. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 920
 1518. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 915
 1519. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 913
 1520. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 911
 1521. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 910
 1522. Terminy składania wniosków, wypłat świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych w 2021
  Wyświetleń: 910
 1523. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 909
 1524. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 909
 1525. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 908
 1526. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 907
 1527. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 906
 1528. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 906
 1529. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 905
 1530. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 903
 1531. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star
  Wyświetleń: 901
 1532. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 901
 1533. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 900
 1534. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 899
 1535. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA
  Wyświetleń: 898
 1536. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 896
 1537. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 894
 1538. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 892
 1539. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 892
 1540. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 892
 1541. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 891
 1542. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 889
 1543. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 889
 1544. Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 888
 1545. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 887
 1546. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 887
 1547. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 884
 1548. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 880
 1549. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 879
 1550. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 877
 1551. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 877
 1552. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 876
 1553. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 876
 1554. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 876
 1555. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 876
 1556. Zaproszenie do dyskusji nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok
  Wyświetleń: 874
 1557. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 873
 1558. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 873
 1559. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 866
 1560. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 865
 1561. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 865
 1562. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 864
 1563. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 863
 1564. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 861
 1565. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 859
 1566. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 859
 1567. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 859
 1568. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 858
 1569. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 858
 1570. Konsultacje społeczne uchwały zmieniającej w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  Wyświetleń: 857
 1571. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 856
 1572. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 856
 1573. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 855
 1574. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 855
 1575. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 854
 1576. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 851
 1577. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 851
 1578. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 850
 1579. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 848
 1580. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa
  Wyświetleń: 845
 1581. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 845
 1582. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 845
 1583. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 845
 1584. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 838
 1585. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 838
 1586. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 837
 1587. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 837
 1588. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 837
 1589. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 837
 1590. Analizy
  Wyświetleń: 836
 1591. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 836
 1592. Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 834
 1593. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 831
 1594. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 828
 1595. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 827
 1596. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 825
 1597. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 825
 1598. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 824
 1599. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 823
 1600. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 823
 1601. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 822
 1602. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 821
 1603. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 819
 1604. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 819
 1605. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 818
 1606. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 815
 1607. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 815
 1608. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 815
 1609. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 814
 1610. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 812
 1611. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 809
 1612. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 803
 1613. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 800
 1614. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 800
 1615. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 799
 1616. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 797
 1617. Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 796
 1618. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 795
 1619. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 794
 1620. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 794
 1621. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 793
 1622. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie (okręg nr 5)
  Wyświetleń: 793
 1623. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 791
 1624. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 790
 1625. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 790
 1626. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 790
 1627. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 790
 1628. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż działek Nr 166/13 i 166/14 w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 789
 1629. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 789
 1630. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka
  Wyświetleń: 788
 1631. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 783
 1632. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 783
 1633. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 779
 1634. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 771
 1635. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 769
 1636. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 765
 1637. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 763
 1638. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 757
 1639. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 756
 1640. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 756
 1641. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 755
 1642. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 754
 1643. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 753
 1644. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 751
 1645. Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech
  Wyświetleń: 748
 1646. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 748
 1647. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 748
 1648. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244
  Wyświetleń: 746
 1649. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 745
 1650. Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 743
 1651. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 742
 1652. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomosci we Włodarach
  Wyświetleń: 739
 1653. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 738
 1654. Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 738
 1655. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 737
 1656. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 737
 1657. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 737
 1658. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 733
 1659. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 729
 1660. Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 729
 1661. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 729
 1662. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 729
 1663. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 728
 1664. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 727
 1665. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzetu zakupionego w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów
  Wyświetleń: 727
 1666. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 725
 1667. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna
  Wyświetleń: 723
 1668. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 723
 1669. Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 723
 1670. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 723
 1671. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 722
 1672. Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 720
 1673. Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 717
 1674. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 714
 1675. Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 711
 1676. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 707
 1677. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 707
 1678. Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 706
 1679. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 706
 1680. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 704
 1681. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 699
 1682. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 699
 1683. Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 698
 1684. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie skargi na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 698
 1685. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 698
 1686. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 698
 1687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 695
 1688. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 691
 1689. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 690
 1690. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 689
 1691. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 687
 1692. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 685
 1693. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 685
 1694. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 683
 1695. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 683
 1696. Ogłoszenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. hodowli drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 680
 1697. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi w Puszynie
  Wyświetleń: 678
 1698. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 677
 1699. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 677
 1700. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 675
 1701. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Węży
  Wyświetleń: 671
 1702. Petycja z dnia 14.12.2020r.
  Wyświetleń: 671
 1703. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 669
 1704. Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 667
 1705. Ogłoszenie o zamówieniu na reazlizację pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach
  Wyświetleń: 665
 1706. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 663
 1707. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 662
 1708. Ogłoszenie o dodatkowym naborze na rachmistrza
  Wyświetleń: 658
 1709. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położownych w Korfantowie, Włostowej, Ścinawie Małej i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 654
 1710. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 654
 1711. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 653
 1712. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 652
 1713. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 651
 1714. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 647
 1715. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 644
 1716. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 644
 1717. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 643
 1718. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 640
 1719. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 638
 1720. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 637
 1721. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 637
 1722. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku
  Wyświetleń: 636
 1723. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 636
 1724. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 635
 1725. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 632
 1726. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomosci w Węży (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 627
 1727. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 627
 1728. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 623
 1729. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 622
 1730. Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności i należności pieniężnych mających ...
  Wyświetleń: 619
 1731. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 618
 1732. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 618
 1733. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 614
 1734. Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w  Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena ...
  Wyświetleń: 613
 1735. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 612
 1736. Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 611
 1737. Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030.
  Wyświetleń: 611
 1738. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Korfantowie
  Wyświetleń: 609
 1739. Petycja z dnia 21.08.2020r.
  Wyświetleń: 609
 1740. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 607
 1741. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 606
 1742. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 606
 1743. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 605
 1744. Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu technicznego światłowodu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru
  Wyświetleń: 599
 1745. Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2019 roku w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla ...
  Wyświetleń: 597
 1746. Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku".
  Wyświetleń: 595
 1747. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 594
 1748. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę 14 kompletów biesiadnych
  Wyświetleń: 593
 1749. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 593
 1750. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 592
 1751. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 591
 1752. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 590
 1753. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 590
 1754. Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 589
 1755. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 586
 1756. Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie
  Wyświetleń: 585
 1757. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP
  Wyświetleń: 585
 1758. Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 583
 1759. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 581
 1760. Zapytanie ofertowe dot. projektu oraz realizacji inwestycji połączenia światłowodowego w kanalizacji technicznej Orange
  Wyświetleń: 580
 1761. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 576
 1762. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 574
 1763. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 571
 1764. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 569
 1765. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż działek Nr 166/13 i 166/14 w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 568
 1766. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 568
 1767. Rok 2021 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 567
 1768. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomosci w Węży (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 565
 1769. Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 564
 1770. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 560
 1771. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek we Włostowej
  Wyświetleń: 559
 1772. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 558
 1773. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 557
 1774. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 556
 1775. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 556
 1776. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 552
 1777. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 552
 1778. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 551
 1779. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 550
 1780. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 549
 1781. Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 547
 1782. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 547
 1783. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
  Wyświetleń: 545
 1784. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 545
 1785. Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 543
 1786. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 541
 1787. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.
  Wyświetleń: 541
 1788. Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 540
 1789. Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 539
 1790. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 539
 1791. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 539
 1792. Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 538
 1793. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 535
 1794. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 535
 1795. Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantówna lata 2017-2020
  Wyświetleń: 535
 1796. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 535
 1797. Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.
  Wyświetleń: 533
 1798. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 533
 1799. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 533
 1800. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 532
 1801. Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy – Stara Jamka”
  Wyświetleń: 532
 1802. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
  Wyświetleń: 531
 1803. Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 531
 1804. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej i Korfantowie
  Wyświetleń: 529
 1805. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 529
 1806. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 529
 1807. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 528
 1808. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 527
 1809. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 527
 1810. Petycja z dnia 21.12.2020r.
  Wyświetleń: 527
 1811. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 527
 1812. Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 527
 1813. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 527
 1814. Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 527
 1815. Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 526
 1816. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 526
 1817. Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 525
 1818. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 523
 1819. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 523
 1820. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 523
 1821. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 522
 1822. Ogłoszenie o wyborze oferty wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 522
 1823. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 520
 1824. Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 519
 1825. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 519
 1826. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 518
 1827. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 518
 1828. Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 517
 1829. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 516
 1830. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 516
 1831. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 514
 1832. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 514
 1833. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 513
 1834. Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 512
 1835. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 512
 1836. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 512
 1837. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 511
 1838. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 509
 1839. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 509
 1840. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 508
 1841. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 506
 1842. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 506
 1843. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 505
 1844. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 504
 1845. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 504
 1846. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 504
 1847. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 503
 1848. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 503
 1849. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wiejskiej w m. Puszyna"
  Wyświetleń: 502
 1850. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 501
 1851. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 498
 1852. Petycja z dnia 05.01.2021r.
  Wyświetleń: 497
 1853. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 497
 1854. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Mie