Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
648977069371306698187788514516673113181437786413130200
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83496823568965110301310891784347862578164369560644096120553575
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1113119373378372102815967321182231011618370271229708096645685687
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8822210201096933837417873576691679808610178443963688217295978
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6383677260932198248584305653117244610501481100939617121390488
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
366503696243811446604616536823300593288632073334064985352151
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
207712216624923221973015121873234762918527914304753230530489
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
98801706018642123191571417495191522244721506228902588722567
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 167732
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 143917
 3. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 141766
 4. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 126717
 5. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 111705
 6. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 78944
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 62326
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 43021
 9. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 33036
 10. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 32037
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 30489
 12. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 29611
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 29596
 14. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 28582
 15. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 22635
 16. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 21089
 17. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 18250
 18. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 18003
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 17322
 20. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 16949
 21. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 16404
 22. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 15363
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14235
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 13628
 25. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 12863
 26. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok
  Wyświetleń: 12290
 27. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 12271
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12245
 29. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 12148
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11765
 31. Przedszkole w Przechodzie
  Wyświetleń: 11757
 32. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 11300
 33. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 11122
 34. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 11074
 35. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11022
 36. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - lata 2017-2019
  Wyświetleń: 10920
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10875
 38. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 10446
 39. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 10062
 40. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10059
 41. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 9725
 42. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 9676
 43. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9559
 44. Majątek gminy
  Wyświetleń: 9459
 45. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9235
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9214
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 8930
 48. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 8862
 49. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 8679
 50. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 8611
 51. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 8436
 52. Petycje
  Wyświetleń: 8401
 53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 8391
 54. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 8263
 55. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 8005
 56. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 7929
 57. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 7267
 58. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 7244
 59. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 7097
 60. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 7042
 61. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 7013
 62. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 7006
 63. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 6886
 64. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6870
 65. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2017 i starsze
  Wyświetleń: 6852
 66. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 6822
 67. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 6809
 68. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6742
 69. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 6690
 70. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 6480
 71. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 6466
 72. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 6463
 73. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 6358
 74. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6324
 75. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6294
 76. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 6223
 77. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 6216
 78. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 6214
 79. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 6196
 80. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 6178
 81. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 6134
 82. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 6113
 83. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 6107
 84. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 6095
 85. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 6041
 86. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 6036
 87. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 5988
 88. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5957
 89. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 5912
 90. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5850
 91. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 5831
 92. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 5666
 93. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 5648
 94. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 5630
 95. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 5628
 96. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5581
 97. Rok 2011
  Wyświetleń: 5554
 98. Rok 2012
  Wyświetleń: 5548
 99. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 5524
 100. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 5509
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5505
 102. Akty normatywne
  Wyświetleń: 5454
 103. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 5448
 104. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 5399
 105. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 5393
 106. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 5351
 107. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 5326
 108. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 5310
 109. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5279
 110. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 5278
 111. Rok 2007
  Wyświetleń: 5267
 112. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 5245
 113. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 5213
 114. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5206
 115. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 5202
 116. Rok 2010
  Wyświetleń: 5202
 117. Rok 2005
  Wyświetleń: 5148
 118. Rok 2009
  Wyświetleń: 5144
 119. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5132
 120. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 5127
 121. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 5105
 122. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 5094
 123. Rok 2008
  Wyświetleń: 5092
 124. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 5082
 125. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 5052
 126. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 5049
 127. Rok 2012
  Wyświetleń: 5030
 128. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4974
 129. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 4967
 130. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4959
 131. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 4952
 132. Rok 2011
  Wyświetleń: 4946
 133. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4930
 134. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 4918
 135. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 4914
 136. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 4858
 137. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 4857
 138. Rok 2006
  Wyświetleń: 4852
 139. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4848
 140. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 4811
 141. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 4811
 142. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 4809
 143. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4770
 144. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 4769
 145. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 4765
 146. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4751
 147. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 4744
 148. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 4737
 149. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4724
 150. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 4710
 151. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4710
 152. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 4706
 153. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 4694
 154. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4693
 155. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 4692
 156. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 4679
 157. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4677
 158. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4637
 159. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 4631
 160. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 4621
 161. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 4619
 162. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 4606
 163. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 4599
 164. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 4590
 165. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 4590
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4587
 167. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 4559
 168. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 4558
 169. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 4553
 170. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 4533
 171. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 4527
 172. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 4502
 173. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 4492
 174. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4492
 175. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 4469
 176. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 4467
 177. Rok 2020 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4453
 178. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4446
 179. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 4441
 180. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4426
 181. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 4417
 182. Rok 2008
  Wyświetleń: 4415
 183. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 4409
 184. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4405
 185. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 4404
 186. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 4397
 187. 6.7. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 4394
 188. Rok 2010
  Wyświetleń: 4390
 189. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 4389
 190. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 4370
 191. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 4359
 192. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4355
 193. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 4345
 194. 6.6. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4337
 195. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 4328
 196. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 4321
 197. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4300
 198. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 4295
 199. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 4290
 200. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 4287
 201. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 4286
 202. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4286
 203. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 4274
 204. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 4273
 205. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 4261
 206. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4257
 207. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4254
 208. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 4247
 209. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4235
 210. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4228
 211. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 4221
 212. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 4221
 213. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4196
 214. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 4175
 215. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 4172
 216. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4169
 217. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 4168
 218. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 4161
 219. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 4153
 220. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4153
 221. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 4148
 222. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 4148
 223. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 4136
 224. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 4111
 225. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 4110
 226. Rok 2009
  Wyświetleń: 4110
 227. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4108
 228. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4096
 229. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4080
 230. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4072
 231. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4071
 232. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 4064
 233. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 4062
 234. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4062
 235. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 4054
 236. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 4050
 237. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 4048
 238. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4038
 239. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 4037
 240. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 4033
 241. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 4022
 242. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 4021
 243. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4017
 244. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 4014
 245. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 4011
 246. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 4009
 247. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 3999
 248. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3998
 249. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 3997
 250. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3987
 251. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3983
 252. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3982
 253. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3977
 254. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 3972
 255. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3971
 256. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3968
 257. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3959
 258. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3955
 259. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3955
 260. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 3953
 261. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 3947
 262. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 3944
 263. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 3937
 264. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 3933
 265. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3929
 266. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 3928
 267. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3927
 268. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3925
 269. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3923
 270. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3908
 271. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3908
 272. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3889
 273. Rok 2007
  Wyświetleń: 3884
 274. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 3880
 275. Rok 2006
  Wyświetleń: 3878
 276. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3877
 277. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 3877
 278. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3871
 279. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3870
 280. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3868
 281. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3866
 282. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3864
 283. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3862
 284. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3861
 285. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3861
 286. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3859
 287. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3857
 288. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3853
 289. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3849
 290. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3844
 291. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 3837
 292. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3837
 293. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3835
 294. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3822
 295. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3821
 296. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3817
 297. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 3815
 298. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3814
 299. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku
  Wyświetleń: 3811
 300. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 3807
 301. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3805
 302. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3804
 303. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 3800
 304. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 3794
 305. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3792
 306. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3783
 307. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 3781
 308. Komunikat
  Wyświetleń: 3778
 309. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 3767
 310. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3764
 311. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3761
 312. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 3755
 313. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3754
 314. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 3751
 315. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3751
 316. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3749
 317. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 3749
 318. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 3746
 319. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3743
 320. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3742
 321. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3741
 322. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 3733
 323. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 3733
 324. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 3731
 325. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 3730
 326. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3728
 327. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3726
 328. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3723
 329. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 3722
 330. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3720
 331. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 3720
 332. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 3713
 333. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3713
 334. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3712
 335. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3708
 336. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 3708
 337. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3707
 338. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 3706
 339. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 3706
 340. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 3704
 341. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 3701
 342. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3696
 343. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 3694
 344. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3694
 345. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3692
 346. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3690
 347. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3690
 348. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3687
 349. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3684
 350. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3682
 351. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3681
 352. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 3680
 353. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3678
 354. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3677
 355. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 3676
 356. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3673
 357. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3670
 358. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3669
 359. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3668
 360. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3665
 361. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3664
 362. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3661
 363. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3652
 364. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3630
 365. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 3624
 366. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3616
 367. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3615
 368. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3614
 369. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 3609
 370. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3608
 371. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 3604
 372. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3602
 373. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3599
 374. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3596
 375. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3593
 376. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3591
 377. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3584
 378. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 3572
 379. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3567
 380. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 3567
 381. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 3565
 382. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3558
 383. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3558
 384. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3554
 385. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3550
 386. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 3550
 387. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 3549
 388. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 3547
 389. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 3544
 390. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3538
 391. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3534
 392. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 3524
 393. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 3520
 394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 3514
 395. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3511
 396. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3510
 397. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 3509
 398. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3508
 399. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3508
 400. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 3491
 401. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3490
 402. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3488
 403. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 3486
 404. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3486
 405. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3485
 406. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3480
 407. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3477
 408. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3473
 409. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3470
 410. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3466
 411. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3464
 412. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3462
 413. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 3459
 414. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 3454
 415. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3452
 416. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3451
 417. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3450
 418. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 3444
 419. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 3444
 420. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3441
 421. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3441
 422. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 3435
 423. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 3430
 424. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3429
 425. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3429
 426. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3427
 427. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3426
 428. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 3425
 429. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3420
 430. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 3418
 431. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 3418
 432. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3416
 433. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3414
 434. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3413
 435. Zarządzenie
  Wyświetleń: 3413
 436. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3405
 437. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3405
 438. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3394
 439. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3393
 440. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3391
 441. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3382
 442. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3382
 443. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 3381
 444. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3375
 445. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3373
 446. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3363
 447. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3357
 448. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3338
 449. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 3336
 450. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3334
 451. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3331
 452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3330
 453. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 3328
 454. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3324
 455. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3323
 456. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 3318
 457. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 3315
 458. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 3314
 459. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3308
 460. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 3306
 461. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3306
 462. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 3303
 463. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 3300
 464. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 3299
 465. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 3294
 466. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 3291
 467. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 3290
 468. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3282
 469. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 3281
 470. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 3281
 471. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3279
 472. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3278
 473. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 3267
 474. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 3264
 475. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3258
 476. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 3256
 477. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3255
 478. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 3248
 479. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 3239
 480. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 3236
 481. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 3232
 482. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 3228
 483. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3226
 484. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3223
 485. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3222
 486. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3206
 487. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3194
 488. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 3193
 489. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3191
 490. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3184
 491. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3177
 492. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 3176
 493. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3174
 494. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3174
 495. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 3171
 496. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 3170
 497. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3167
 498. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3158
 499. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 3157
 500. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3153
 501. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 3153
 502. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 3150
 503. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3147
 504. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3146
 505. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 3146
 506. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 3141
 507. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3138
 508. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3138
 509. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3134
 510. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 3133
 511. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3131
 512. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3128
 513. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3127
 514. Rok 2012
  Wyświetleń: 3125
 515. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3124
 516. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3124
 517. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3113
 518. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 3107
 519. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 3106
 520. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 3106
 521. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3100
 522. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3098
 523. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 3098
 524. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 3095
 525. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 3093
 526. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3080
 527. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 3078
 528. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 3078
 529. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 3076
 530. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 3071
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 3068
 532. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3064
 533. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3064
 534. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 3061
 535. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 3058
 536. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3056
 537. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 3051
 538. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3049
 539. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 3042
 540. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3034
 541. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3034
 542. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 3032
 543. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3032
 544. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 3031
 545. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3029
 546. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 3027
 547. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 3026
 548. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 3024
 549. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 3019
 550. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3018
 551. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3008
 552. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 3007
 553. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 3005
 554. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3005
 555. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 3005
 556. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3002
 557. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3000
 558. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2996
 559. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2993
 560. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2988
 561. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 2988
 562. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2984
 563. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2983
 564. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2982
 565. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 2979
 566. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2978
 567. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2977
 568. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2976
 569. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2976
 570. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 2974
 571. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 2973
 572. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2970
 573. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2966
 574. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 2963
 575. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 2957
 576. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 2956
 577. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 2956
 578. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 2953
 579. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 2951
 580. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 2947
 581. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2947
 582. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 2942
 583. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2939
 584. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2936
 585. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2935
 586. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2931
 587. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2930
 588. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2929
 589. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2924
 590. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2922
 591. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2912
 592. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2912
 593. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2912
 594. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2909
 595. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2908
 596. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2906
 597. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2905
 598. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2902
 599. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2902
 600. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2901
 601. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2900
 602. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2899
 603. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2898
 604. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2896
 605. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2892
 606. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2888
 607. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2887
 608. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2884
 609. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2882
 610. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2882
 611. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2881
 612. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2881
 613. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2877
 614. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2875
 615. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2872
 616. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2866
 617. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2865
 618. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2861
 619. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2859
 620. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2856
 621. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2854
 622. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2854
 623. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2851
 624. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 2848
 625. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2847
 626. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2846
 627. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2845
 628. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2844
 629. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2844
 630. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2841
 631. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2840
 632. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2838
 633. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2836
 634. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2836
 635. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2831
 636. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2829
 637. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2829
 638. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2828
 639. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2826
 640. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2822
 641. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2822
 642. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2822
 643. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2821
 644. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2817
 645. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2813
 646. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2807
 647. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2807
 648. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2806
 649. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2806
 650. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2806
 651. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2804
 652. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2804
 653. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2800
 654. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2798
 655. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 2793
 656. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2787
 657. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2786
 658. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2784
 659. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2780
 660. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2779
 661. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2779
 662. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2778
 663. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2775
 664. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2775
 665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2773
 666. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2771
 667. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2771
 668. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2770
 669. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2766
 670. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2765
 671. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2764
 672. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2764
 673. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2762
 674. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2756
 675. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2753
 676. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2751
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2741
 678. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2740
 679. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2737
 680. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2735
 681. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2733
 682. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2732
 683. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2732
 684. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2728
 685. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2726
 686. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2723
 687. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2713
 688. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2707
 689. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2705
 690. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2700
 691. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2700
 692. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2698
 693. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2691
 694. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2691
 695. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2688
 696. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2684
 697. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2681
 698. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2680
 699. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2678
 700. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2678
 701. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2678
 702. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2676
 703. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2675
 704. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2667
 705. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2667
 706. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2666
 707. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2665
 708. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2663
 709. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 2655
 710. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 2653
 711. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2653
 712. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2652
 713. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 2649
 714. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2648
 715. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2648
 716. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2647
 717. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2646
 718. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2646
 719. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2644
 720. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2641
 721. Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 2641
 722. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2639
 723. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2639
 724. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2638
 725. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2638
 726. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2636
 727. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2629
 728. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2626
 729. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2624
 730. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2621
 731. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2618
 732. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2613
 733. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2612
 734. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2611
 735. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2610
 736. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2608
 737. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2607
 738. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2607
 739. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2605
 740. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2604
 741. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2604
 742. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2598
 743. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2597
 744. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2596
 745. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2596
 746. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2596
 747. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2595
 748. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 2593
 749. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2593
 750. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2591
 751. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 2589
 752. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 2588
 753. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 2586
 754. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2581
 755. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 2581
 756. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 2580
 757. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2574
 758. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2569
 759. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2562
 760. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2557
 761. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2555
 762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 2553
 763. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2547
 764. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 2546
 765. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2546
 766. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2546
 767. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 2546
 768. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 2541
 769. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2540
 770. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2537
 771. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2537
 772. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2531
 773. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2529
 774. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2527
 775. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2526
 776. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 2526
 777. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2524
 778. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 2524
 779. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 2520
 780. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2516
 781. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 2514
 782. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 2514
 783. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2511
 784. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2508
 785. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2500
 786. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2499
 787. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 2498
 788. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2497
 789. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 2487
 790. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2484
 791. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2483
 792. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 2483
 793. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 2482
 794. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 2481
 795. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2480
 796. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2479
 797. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2477
 798. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 2476
 799. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2476
 800. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 2476
 801. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2474
 802. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 2471
 803. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2470
 804. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2469
 805. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 2469
 806. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2463
 807. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2463
 808. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2448
 809. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2447
 810. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2447
 811. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2442
 812. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 2442
 813. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2440
 814. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 2437
 815. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 2435
 816. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 2434
 817. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2432
 818. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2431
 819. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2431
 820. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 2431
 821. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2427
 822. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2426
 823. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2424
 824. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 2423
 825. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2420
 826. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 2415
 827. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 2415
 828. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2414
 829. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2414
 830. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2412
 831. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2410
 832. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2408
 833. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2407
 834. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2401
 835. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2399
 836. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2398
 837. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2396
 838. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 2392
 839. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2387
 840. Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r.
  Wyświetleń: 2387
 841. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2384
 842. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2383
 843. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2374
 844. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2374
 845. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 2373
 846. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2372
 847. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 2370
 848. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2367
 849. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 2366
 850. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2365
 851. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2364
 852. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 2361
 853. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2360
 854. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2359
 855. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2358
 856. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2353
 857. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 2351
 858. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2347
 859. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 2346
 860. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2343
 861. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2343
 862. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 2342
 863. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 2340
 864. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2339
 865. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 2335
 866. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 2335
 867. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2333
 868. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2331
 869. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2324
 870. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 2318
 871. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2317
 872. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2313
 873. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2310
 874. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 2309
 875. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2309
 876. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 2307
 877. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2300
 878. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2298
 879. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2292
 880. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2291
 881. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2291
 882. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2290
 883. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 2290
 884. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2289
 885. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2289
 886. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 2289
 887. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2289
 888. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2287
 889. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 2287
 890. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2284
 891. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 2283
 892. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 2282
 893. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2281
 894. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2281
 895. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2279
 896. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2279
 897. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2278
 898. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2277
 899. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 2276
 900. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2274
 901. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 2274
 902. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2269
 903. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 2267
 904. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2265
 905. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 2264
 906. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2260
 907. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2260
 908. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2260
 909. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 2259
 910. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2259
 911. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2256
 912. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 2253
 913. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2253
 914. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2252
 915. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2249
 916. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2248
 917. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2248
 918. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2247
 919. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2246
 920. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2240
 921. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2236
 922. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 2233
 923. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2230
 924. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2228
 925. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2227
 926. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2222
 927. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2221
 928. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2219
 929. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 2218
 930. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2218
 931. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2216
 932. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2216
 933. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2214
 934. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2213
 935. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 2212
 936. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2210
 937. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2210
 938. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 2210
 939. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 2209
 940. Rok 2013
  Wyświetleń: 2207
 941. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2206
 942. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2203
 943. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 2201
 944. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2200
 945. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2200
 946. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2196
 947. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2195
 948. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2193
 949. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 2188
 950. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2187
 951. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2185
 952. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2185
 953. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2180
 954. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2180
 955. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 2179
 956. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 2179
 957. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 2179
 958. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 2179
 959. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2178
 960. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2177
 961. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2173
 962. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 2173
 963. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2171
 964. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2170
 965. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 2167
 966. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2163
 967. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 2163
 968. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2163
 969. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 2160
 970. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2158
 971. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2157
 972. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2155
 973. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2155
 974. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2154
 975. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 2154
 976. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 2149
 977. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 2148
 978. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 2147
 979. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2147
 980. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2146
 981. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2145
 982. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 2145
 983. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 2143
 984. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2142
 985. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2142
 986. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2141
 987. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2139
 988. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2138
 989. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2138
 990. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 2136
 991. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2136
 992. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 2133
 993. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2130
 994. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2126
 995. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2125
 996. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 2124
 997. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 2123
 998. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 2118
 999. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2116
 1000. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2115
 1001. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 2113
 1002. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2113
 1003. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2112
 1004. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2111
 1005. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2108
 1006. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2108
 1007. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2104
 1008. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 2101
 1009. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2100
 1010. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2100
 1011. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 2099
 1012. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 2098
 1013. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2098
 1014. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2097
 1015. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2095
 1016. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2095
 1017. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2093
 1018. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2092
 1019. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2092
 1020. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2089
 1021. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 2087
 1022. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2086
 1023. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2086
 1024. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 2085
 1025. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 2085
 1026. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 2080
 1027. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2080
 1028. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 2079
 1029. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 2078
 1030. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2077
 1031. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2077
 1032. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 2076
 1033. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2076
 1034. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2075
 1035. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2075
 1036. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 2074
 1037. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2074
 1038. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2072
 1039. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2072
 1040. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 2072
 1041. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2070
 1042. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2069
 1043. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 2068
 1044. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2064
 1045. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2063
 1046. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2060
 1047. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 2055
 1048. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 2054
 1049. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 2050
 1050. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2048
 1051. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2048
 1052. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 2047
 1053. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2047
 1054. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2046
 1055. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 2046
 1056. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 2045
 1057. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2044
 1058. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 2044
 1059. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2043
 1060. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 2043
 1061. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 2042
 1062. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 2041
 1063. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2041
 1064. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2040
 1065. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2039
 1066. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 2039
 1067. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2037
 1068. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 2034
 1069. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2029
 1070. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2029
 1071. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2028
 1072. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2027
 1073. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2023
 1074. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2023
 1075. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 2023
 1076. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2021
 1077. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 2020
 1078. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 2020
 1079. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2014
 1080. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2013
 1081. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 2013
 1082. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 2012
 1083. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2010
 1084. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 2008
 1085. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2007
 1086. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2005
 1087. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2005
 1088. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2005
 1089. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2004
 1090. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2003
 1091. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 2001
 1092. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1998
 1093. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1997
 1094. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1996
 1095. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1994
 1096. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1994
 1097. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1990
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 1989
 1099. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1988
 1100. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 1988
 1101. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1986
 1102. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1986
 1103. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1984
 1104. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 1984
 1105. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 1978
 1106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1977
 1107. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1977
 1108. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1976
 1109. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1973
 1110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1973
 1111. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 1972
 1112. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 1972
 1113. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1971
 1114. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1971
 1115. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1968
 1116. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1968
 1117. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1968
 1118. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 1966
 1119. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1965
 1120. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1964
 1121. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1963
 1122. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1963
 1123. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1962
 1124. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1962
 1125. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1961
 1126. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1958
 1127. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1956
 1128. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 1956
 1129. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1955
 1130. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1953
 1131. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1950
 1132. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1949
 1133. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1946
 1134. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1945
 1135. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1943
 1136. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1943
 1137. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1942
 1138. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1940
 1139. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1938
 1140. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1938
 1141. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1936
 1142. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1935
 1143. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1934
 1144. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 1934
 1145. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1934
 1146. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1928
 1147. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1923
 1148. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1923
 1149. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1921
 1150. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1920
 1151. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1915
 1152. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1908
 1153. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1907
 1154. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1902
 1155. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1901
 1156. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1899
 1157. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 1897
 1158. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1897
 1159. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1894
 1160. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1890
 1161. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1889
 1162. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1879
 1163. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1878
 1164. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1878
 1165. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1873
 1166. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1869
 1167. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1868
 1168. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1863
 1169. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1862
 1170. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1856
 1171. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1854
 1172. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1852
 1173. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1844
 1174. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 1843
 1175. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1843
 1176. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1842
 1177. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1840
 1178. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1838
 1179. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1835
 1180. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1834
 1181. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1832
 1182. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1832
 1183. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1830
 1184. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1830
 1185. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1827
 1186. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1823
 1187. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1823
 1188. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1820
 1189. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1815
 1190. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1814
 1191. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1814
 1192. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1813
 1193. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1812
 1194. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1807
 1195. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1804
 1196. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1801
 1197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1801
 1198. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1791
 1199. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1789
 1200. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1781
 1201. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1776
 1202. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1776
 1203. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1774
 1204. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1773
 1205. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1769
 1206. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1764
 1207. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1762
 1208. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1761
 1209. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1755
 1210. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1754
 1211. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1745
 1212. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1739
 1213. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 1734
 1214. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 1726
 1215. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Wyświetleń: 1725
 1216. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1724
 1217. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1721
 1218. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1719
 1219. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1699
 1220. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1694
 1221. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1690
 1222. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1681
 1223. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1678
 1224. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1677
 1225. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1673
 1226. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1658
 1227. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1651
 1228. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1651
 1229. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 1644
 1230. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 1642
 1231. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1642
 1232. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1632
 1233. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1625
 1234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1624
 1235. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1621
 1236. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1617
 1237. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1616
 1238. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1610
 1239. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1605
 1240. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1604
 1241. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1596
 1242. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1586
 1243. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1583
 1244. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1575
 1245. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1571
 1246. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1570
 1247. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1568
 1248. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1560
 1249. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1559
 1250. Rok 2021 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1559
 1251. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1556
 1252. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1554
 1253. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 1552
 1254. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1543
 1255. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1540
 1256. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1523
 1257. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 1521
 1258. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1519
 1259. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1516
 1260. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1516
 1261. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1511
 1262. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1506
 1263. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1497
 1264. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 1496
 1265. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1495
 1266. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1491
 1267. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 1477
 1268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1474
 1269. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1473
 1270. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 1472
 1271. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1471
 1272. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1465
 1273. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1463
 1274. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1460
 1275. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1453
 1276. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 1450
 1277. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 1447
 1278. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1442
 1279. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1438
 1280. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1432
 1281. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 1432
 1282. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1430
 1283. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1429
 1284. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1428
 1285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1426
 1286. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 1423
 1287. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1422
 1288. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1420
 1289. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1417
 1290. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1416
 1291. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1416
 1292. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 1415
 1293. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1410
 1294. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1402
 1295. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1402
 1296. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1397
 1297. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1395
 1298. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1394
 1299. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1385
 1300. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 1385
 1301. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1383
 1302. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1383
 1303. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Wyświetleń: 1367
 1304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1360
 1305. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 1356
 1306. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1352
 1307. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1351
 1308. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 1343
 1309. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1343
 1310. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1341
 1311. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1341
 1312. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1339
 1313. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1325
 1314. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1321
 1315. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1320
 1316. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1318
 1317. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 1314
 1318. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1307
 1319. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 1302
 1320. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1300
 1321. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1292
 1322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1292
 1323. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 1291
 1324. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 1289
 1325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1288
 1326. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1284
 1327. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1280
 1328. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1275
 1329. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1274
 1330. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1272
 1331. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1269
 1332. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1263
 1333. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 1263
 1334. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1262
 1335. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1259
 1336. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1252
 1337. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 1250
 1338. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1246
 1339. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 1243
 1340. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1242
 1341. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1242
 1342. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 1238
 1343. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 1233
 1344. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1229
 1345. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 1227
 1346. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 1219
 1347. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 1218
 1348. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 1216
 1349. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1211
 1350. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1211
 1351. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 1208
 1352. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1207
 1353. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1207
 1354. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1207
 1355. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1207
 1356. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 1205
 1357. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1203
 1358. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1201
 1359. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1201
 1360. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 1201
 1361. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1198
 1362. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 1195
 1363. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 1195
 1364. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 1194
 1365. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1190
 1366. Interpelacje z 2020 roku
  Wyświetleń: 1189
 1367. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1187
 1368. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 1187
 1369. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1186
 1370. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1185
 1371. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1185
 1372. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1183
 1373. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 1179
 1374. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1179
 1375. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1178
 1376. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 1178
 1377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1175
 1378. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1172
 1379. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 1172
 1380. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1170
 1381. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1169
 1382. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 1165
 1383. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1164
 1384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1164
 1385. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1163
 1386. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 1162
 1387. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1156
 1388. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 1156
 1389. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1146
 1390. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1142
 1391. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 1136
 1392. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1136
 1393. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1134
 1394. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1128
 1395. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1127
 1396. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1125
 1397. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 1124
 1398. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 1120
 1399. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1118
 1400. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 1118
 1401. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1118
 1402. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 1115
 1403. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 1109
 1404. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1109
 1405. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 1105
 1406. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1098
 1407. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1090
 1408. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 1081
 1409. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 1079
 1410. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1076
 1411. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1075
 1412. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 1074
 1413. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 1074
 1414. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 1073
 1415. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 1073
 1416. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1070
 1417. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 1069
 1418. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1068
 1419. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1062
 1420. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1060
 1421. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 1058
 1422. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1058
 1423. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 1056
 1424. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1055
 1425. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1052
 1426. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 1049
 1427. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1046
 1428. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1045
 1429. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1043
 1430. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1037
 1431. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 1036
 1432. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1030
 1433. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 1030
 1434. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1028
 1435. Przedszkole w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1027
 1436. Petycje z dnia 06.12.2019r.
  Wyświetleń: 1026
 1437. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1025
 1438. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Wyświetleń: 1017
 1439. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 1016
 1440. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1013
 1441. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 1009
 1442. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 1009
 1443. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1004
 1444. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1001
 1445. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1000
 1446. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 999
 1447. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 999
 1448. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 995
 1449. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem - obręb Rzymkowice
  Wyświetleń: 994
 1450. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 994
 1451. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 994
 1452. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 992
 1453. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 988
 1454. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 987
 1455. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 984
 1456. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 976
 1457. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 976
 1458. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 975
 1459. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 974
 1460. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 974
 1461. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 968
 1462. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 965
 1463. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 962
 1464. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 961
 1465. Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 958
 1466. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku
  Wyświetleń: 955
 1467. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 951
 1468. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 949
 1469. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 949
 1470. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 943
 1471. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 940
 1472. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 939
 1473. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 937
 1474. Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 932
 1475. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 930
 1476. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2019 r.
  Wyświetleń: 927
 1477. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym - hodowla drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 925
 1478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 925
 1479. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 922
 1480. Petycja z dnia 02.12.2019r.
  Wyświetleń: 917
 1481. Protokoły z 2020 roku
  Wyświetleń: 917
 1482. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 917
 1483. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 917
 1484. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 914
 1485. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 908
 1486. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 908
 1487. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 906
 1488. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 903
 1489. Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddział Zamiejscowyw Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 901
 1490. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 899
 1491. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 896
 1492. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 895
 1493. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 892
 1494. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest 2021r.
  Wyświetleń: 889
 1495. Wykaz pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 889
 1496. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 884
 1497. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 882
 1498. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 882
 1499. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 881
 1500. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 879
 1501. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 879
 1502. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 876
 1503. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 876
 1504. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 867
 1505. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 864
 1506. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 860
 1507. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 859
 1508. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 858
 1509. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków"
  Wyświetleń: 858
 1510. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 857
 1511. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 856
 1512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 856
 1513. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 853
 1514. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 850
 1515. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 848
 1516. Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 839
 1517. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 839
 1518. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 838
 1519. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 838
 1520. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 838
 1521. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 834
 1522. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 834
 1523. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 833
 1524. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 831
 1525. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 830
 1526. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA
  Wyświetleń: 827
 1527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 827
 1528. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 826
 1529. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 825
 1530. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 824
 1531. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 823
 1532. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 823
 1533. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 823
 1534. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 820
 1535. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 818
 1536. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 818
 1537. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 818
 1538. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 816
 1539. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 815
 1540. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 814
 1541. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 813
 1542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 810
 1543. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 807
 1544. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 805
 1545. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 804
 1546. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 804
 1547. Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 801
 1548. Rok 2020 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 799
 1549. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 798
 1550. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 798
 1551. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2021 roku
  Wyświetleń: 797
 1552. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 796
 1553. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 796
 1554. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 795
 1555. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 795
 1556. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 795
 1557. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 794
 1558. Zaproszenie do dyskusji nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok
  Wyświetleń: 793
 1559. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 791
 1560. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 791
 1561. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 789
 1562. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 788
 1563. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 785
 1564. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 783
 1565. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa
  Wyświetleń: 782
 1566. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 781
 1567. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 781
 1568. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 779
 1569. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 779
 1570. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 778
 1571. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 778
 1572. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 777
 1573. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 776
 1574. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 776
 1575. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 776
 1576. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 776
 1577. Petycja z dnia 24.03.2020r.
  Wyświetleń: 775
 1578. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 773
 1579. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 772
 1580. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 769
 1581. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 767
 1582. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 767
 1583. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 767
 1584. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 766
 1585. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 765
 1586. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 765
 1587. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 765
 1588. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 764
 1589. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 761
 1590. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 760
 1591. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 760
 1592. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 759
 1593. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 758
 1594. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 758
 1595. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 757
 1596. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 756
 1597. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 756
 1598. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 755
 1599. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 754
 1600. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 752
 1601. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 752
 1602. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 750
 1603. Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 749
 1604. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 747
 1605. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 747
 1606. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 742
 1607. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 740
 1608. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 737
 1609. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 735
 1610. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star
  Wyświetleń: 733
 1611. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 733
 1612. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 732
 1613. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 731
 1614. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 729
 1615. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 728
 1616. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 727
 1617. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 726
 1618. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 724
 1619. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 724
 1620. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 721
 1621. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 720
 1622. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 716
 1623. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 714
 1624. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 708
 1625. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 708
 1626. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 705
 1627. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka
  Wyświetleń: 703
 1628. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 703
 1629. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 703
 1630. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 703
 1631. Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech
  Wyświetleń: 703
 1632. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 703
 1633. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 702
 1634. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 700
 1635. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 699
 1636. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 697
 1637. Konsultacje społeczne uchwały zmieniającej w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  Wyświetleń: 695
 1638. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 695
 1639. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 695
 1640. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 695
 1641. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 695
 1642. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 686
 1643. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzetu zakupionego w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów
  Wyświetleń: 686
 1644. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 685
 1645. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 683
 1646. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 679
 1647. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 674
 1648. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 673
 1649. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 673
 1650. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 672
 1651. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 672
 1652. Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 670
 1653. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 668
 1654. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 667
 1655. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 666
 1656. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 665
 1657. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 663
 1658. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 662
 1659. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 660
 1660. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 658
 1661. Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 653
 1662. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż działek Nr 166/13 i 166/14 w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 652
 1663. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 652
 1664. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 652
 1665. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 652
 1666. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 648
 1667. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie skargi na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 646
 1668. Analizy
  Wyświetleń: 644
 1669. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 644
 1670. Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 643
 1671. Ogłoszenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. hodowli drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 642
 1672. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 642
 1673. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 641
 1674. Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 640
 1675. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 640
 1676. Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 638
 1677. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 638
 1678. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 636
 1679. Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 636
 1680. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 635
 1681. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 635
 1682. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 633
 1683. Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 633
 1684. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 631
 1685. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 629
 1686. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna
  Wyświetleń: 628
 1687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 628
 1688. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 626
 1689. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 622
 1690. Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 620
 1691. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 618
 1692. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi w Puszynie
  Wyświetleń: 618
 1693. Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 617
 1694. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 616
 1695. Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 614
 1696. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 614
 1697. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 613
 1698. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 613
 1699. Ogłoszenie o zamówieniu na reazlizację pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach
  Wyświetleń: 611
 1700. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 610
 1701. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 605
 1702. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomosci we Włodarach
  Wyświetleń: 604
 1703. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 601
 1704. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 599
 1705. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 599
 1706. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 597
 1707. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 592
 1708. Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 592
 1709. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244
  Wyświetleń: 585
 1710. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 585
 1711. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 585
 1712. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 584
 1713. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 581
 1714. Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności i należności pieniężnych mających ...
  Wyświetleń: 579
 1715. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku
  Wyświetleń: 579
 1716. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 576
 1717. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 575
 1718. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 571
 1719. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 569
 1720. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 568
 1721. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Węży
  Wyświetleń: 565
 1722. Ogłoszenie o dodatkowym naborze na rachmistrza
  Wyświetleń: 564
 1723. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 563
 1724. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 561
 1725. Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 559
 1726. Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030.
  Wyświetleń: 558
 1727. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 557
 1728. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 556
 1729. Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w  Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena ...
  Wyświetleń: 555
 1730. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie (okręg nr 5)
  Wyświetleń: 553
 1731. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 547
 1732. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położownych w Korfantowie, Włostowej, Ścinawie Małej i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 545
 1733. Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 545
 1734. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 544
 1735. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 543
 1736. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 543
 1737. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 542
 1738. Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2019 roku w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla ...
  Wyświetleń: 539
 1739. Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu technicznego światłowodu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru
  Wyświetleń: 538
 1740. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę 14 kompletów biesiadnych
  Wyświetleń: 533
 1741. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 532
 1742. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 530
 1743. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 530
 1744. Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie
  Wyświetleń: 529
 1745. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 528
 1746. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 527
 1747. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 524
 1748. Zapytanie ofertowe dot. projektu oraz realizacji inwestycji połączenia światłowodowego w kanalizacji technicznej Orange
  Wyświetleń: 524
 1749. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 521
 1750. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 516
 1751. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 514
 1752. Terminy składania wniosków, wypłat świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych w 2021
  Wyświetleń: 514
 1753. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 513
 1754. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP
  Wyświetleń: 513
 1755. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomosci w Węży (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 512
 1756. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 512
 1757. Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 511
 1758. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 510
 1759. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 507
 1760. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 507
 1761. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 506
 1762. Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 502
 1763. Petycja z dnia 14.12.2020r.
  Wyświetleń: 501
 1764. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 501
 1765. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 500
 1766. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 498
 1767. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 498
 1768. Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 497
 1769. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 496
 1770. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Korfantowie
  Wyświetleń: 496
 1771. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 496
 1772. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
  Wyświetleń: 496
 1773. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 495
 1774. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 495
 1775. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 494
 1776. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 492
 1777. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 492
 1778. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 491
 1779. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 490
 1780. Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 490
 1781. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 490
 1782. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 488
 1783. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 488
 1784. Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 487
 1785. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 486
 1786. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 486
 1787. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 485
 1788. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 485
 1789. Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 485
 1790. Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 485
 1791. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 485
 1792. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 485
 1793. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 485
 1794. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 484
 1795. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 484
 1796. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 483
 1797. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 483
 1798. Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 482
 1799. Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantówna lata 2017-2020
  Wyświetleń: 482
 1800. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 480
 1801. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 480
 1802. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 480
 1803. Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 479
 1804. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 479
 1805. Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 478
 1806. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 477
 1807. Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 477
 1808. Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku".
  Wyświetleń: 476
 1809. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 475
 1810. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 474
 1811. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 474
 1812. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 474
 1813. Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 473
 1814. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 472
 1815. Ogłoszenie o wyborze oferty wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 472
 1816. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.
  Wyświetleń: 472
 1817. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 472
 1818. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 471
 1819. Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.
  Wyświetleń: 471
 1820. Petycja z dnia 21.08.2020r.
  Wyświetleń: 470
 1821. Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 470
 1822. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 470
 1823. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 469
 1824. Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 468
 1825. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 468
 1826. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 467
 1827. Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 467
 1828. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 466
 1829. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 466
 1830. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 466
 1831. Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik ...
  Wyświetleń: 465
 1832. Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 465
 1833. Uchwała Nr L/374/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 464
 1834. Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy – Stara Jamka”
  Wyświetleń: 464
 1835. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 463
 1836. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 463
 1837. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 462
 1838. Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 462
 1839. Uchwała Nr XXXIX/291/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, ...
  Wyświetleń: 462
 1840. Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach ...
  Wyświetleń: 462
 1841. Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 461
 1842. Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 461
 1843. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
  Wyświetleń: 460
 1844. Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 459
 1845. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 458
 1846. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 458
 1847. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 458
 1848. Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 457
 1849. Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 457
 1850. Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 457
 1851. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 453
 1852. Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 453
 1853. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wiejskiej w m. Puszyna"