Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Data utworzenia: 02-08-2021 13:10
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w Przechodzie
  Data modyfikacji: 30-07-2021 13:38
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Data modyfikacji: 28-07-2021 15:28
 4. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Data modyfikacji: 23-07-2021 13:47
 5. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Puszynie
  Data modyfikacji: 22-07-2021 15:20
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piechocice
  Data utworzenia: 14-07-2021 14:44
 7. Ogłoszenie o zamowieniau na realizację zdania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary
  Data modyfikacji: 14-07-2021 13:33
 8. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.
  Data modyfikacji: 14-07-2021 09:49
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Data modyfikacji: 13-07-2021 14:19
 10. Uchwała Nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieliw szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Data modyfikacji: 13-07-2021 12:11
Wersja XML