Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Data modyfikacji: 07-08-2020 13:33
 2. Interpelacje z 2020 roku
  Data modyfikacji: 07-08-2020 13:08
 3. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Data modyfikacji: 05-08-2020 07:35
 4. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Data modyfikacji: 04-08-2020 14:15
 5. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Data modyfikacji: 04-08-2020 11:54
 6. Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Data utworzenia: 03-08-2020 13:17
 7. Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku".
  Data utworzenia: 03-08-2020 13:16
 8. Uchwała Nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2020/2021
  Data utworzenia: 03-08-2020 13:16
 9. Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stara Jamka (Dobrzyków) dz. nr 471 na odcinku o długości 539mb oraz w miejscowości Włostowa dz. nr 132 na odcinku o długości 216mb do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
  Data utworzenia: 03-08-2020 13:15
 10. Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Data utworzenia: 03-08-2020 13:14
Wersja XML