Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacje z 2020 roku
  Data modyfikacji: 25-01-2021 16:41
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Data modyfikacji: 25-01-2021 14:45
 3. Obwieszczenie Wód Polskich dot. budowy chlewni w Piechocicach
  Data modyfikacji: 25-01-2021 14:40
 4. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Data modyfikacji: 22-01-2021 08:09
 5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Data modyfikacji: 22-01-2021 08:03
 6. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Data modyfikacji: 20-01-2021 08:18
 7. Terminy składania wniosków, wypłat świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych w 2021
  Data modyfikacji: 19-01-2021 13:52
 8. Petycja z dnia 05.01.2021r.
  Data modyfikacji: 19-01-2021 08:25
 9. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:27
 10. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka
  Data modyfikacji: 18-01-2021 10:16
Wersja XML