Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Data modyfikacji: 22-09-2020 15:05
 2. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów"
  Data modyfikacji: 21-09-2020 08:11
 3. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej
  Data modyfikacji: 18-09-2020 12:16
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do reazlizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach”
  Data utworzenia: 16-09-2020 15:00
 5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Data modyfikacji: 15-09-2020 10:44
 6. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Data modyfikacji: 14-09-2020 15:53
 7. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Węży
  Data modyfikacji: 14-09-2020 12:54
 8. Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Data utworzenia: 11-09-2020 13:38
 9. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Data modyfikacji: 11-09-2020 13:27
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Data modyfikacji: 10-09-2020 11:33
Wersja XML