Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”
  Data utworzenia: 20-05-2022 11:43
 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja z ociepleniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Data utworzenia: 19-05-2022 15:50
 3. Dotacje oświatowe
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:20
 4. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:11
 5. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Niesiebędowicach dz. 242
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:06
 6. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Niesiebędowicach dz. 212/1 i 212/2
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:03
 7. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rączka oraz części w ul. Kościuszki w Korfantowie wraz z przyłączami do prywatnych nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka”.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 13:56
 8. Ogłoszenie o II przetargu ogranicznonym na sprzedaż nieruchomości w Rynarcicach
  Data modyfikacji: 19-05-2022 08:30
 9. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Data modyfikacji: 17-05-2022 15:23
 10. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Data modyfikacji: 17-05-2022 13:47
Wersja XML