Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie ”
  Data modyfikacji: 26-05-2022 15:38
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Data modyfikacji: 26-05-2022 12:50
 3. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Data modyfikacji: 26-05-2022 09:33
 4. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Data modyfikacji: 26-05-2022 09:18
 5. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż garażu w Korfantowie
  Data modyfikacji: 26-05-2022 09:16
 6. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Data modyfikacji: 26-05-2022 08:33
 7. Dotyczy postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce Nr 208 obręb Przydroże Małe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Korfantów”
  Data modyfikacji: 24-05-2022 12:16
 8. Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina"
  Data modyfikacji: 24-05-2022 07:55
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”
  Data utworzenia: 20-05-2022 11:43
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja z ociepleniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Data utworzenia: 19-05-2022 15:50
Wersja XML