Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Interpelacje z 2020 roku
  Data modyfikacji: 08-07-2020 10:24
 2. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Data modyfikacji: 06-07-2020 15:00
 3. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Data modyfikacji: 02-07-2020 15:09
 4. Zaproszenie do złozenia ofert na wykonanie zadania p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie"
  Data modyfikacji: 02-07-2020 14:09
 5. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Data modyfikacji: 01-07-2020 15:01
 6. Zaproszenie do złozenia ofert na wykonanie zadania p.n.:Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)”
  Data utworzenia: 01-07-2020 12:47
 7. Uchwała Nr XX/200/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-07-2020 08:14
 8. Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-07-2020 08:08
 9. Uchwała Nr XX/198/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Data modyfikacji: 01-07-2020 08:05
 10. Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Data modyfikacji: 01-07-2020 08:04
Wersja XML