Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Budżet Gminy Korfantów
  Data modyfikacji: 16-04-2021 13:46
 2. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Data modyfikacji: 14-04-2021 14:11
 3. Interpelacje z 2021 roku
  Data modyfikacji: 12-04-2021 16:34
 4. Dotacje oświatowe
  Data modyfikacji: 12-04-2021 13:30
 5. Protokoły z 2021 roku
  Data modyfikacji: 12-04-2021 13:28
 6. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.
  Data modyfikacji: 09-04-2021 12:06
 7. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Data modyfikacji: 09-04-2021 08:13
 8. Uchwała Nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-03-2021 uchylająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
  Data modyfikacji: 07-04-2021 15:07
 9. Uchwała Nr XXVIII/284/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-03-2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2021-2025
  Data modyfikacji: 07-04-2021 15:07
 10. Uchwała Nr XXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-03-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów
  Data modyfikacji: 07-04-2021 15:06
Wersja XML