Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Rynek 10

48-317 Korfantów

TELEFON (77) 43 43 865, (77) 43 43 866, fax (77) 4 319 096 

adres e-mail:  moksir@poczta.onet.pl

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.moksirkorfantow.naszgok.pl/  oraz w BIP http://www.moksirkorfantow.naszgok.pl/bip/ prowadzonych przez ośrodek kultury.

 

 

Nr KFiR. 271.1.2012

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP I, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy LONGMAN International Language School Centrum Języków z siedzibą ul. Ozimska 57, 46-368 Opole, z ceną brutto za realizację zadania w kwocie 98.393,85 zł.

                                                                                                             DYREKTOR MGOKSiR Korfantów

                                                                                                                     /-/ Stanisław Szkolny


Nr KFiR. 271.2.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PPHU PROSTAR Barbara Karoń, ul. Starołęcka 44A, 61-361 Poznań z kwotą brutto za realizację zamówienia 82.102,50 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf


 

 
Nr KFiR. 271.3.2012

Miejsko Gminny Ośrodek  Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP III.

Szczegóły w poniższym pliku:

PDFZarządzenie o unieważnieniu postępowania.pdf 


 

Nr KFiR. 271.4.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP III, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PUH TOMEX - PARKIET, Kostrzyna 3, 42-140 Panki, z kwotą brutto za realizację zamówienia  17.812,81 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf
 

Nr KFiR. 271.5.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP IV gdyż w prowadzonym postepowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dyrektor MGOKSiR

/-/ Stanisław Szkolny 

 

Nr KFiR. 271.6.2012


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP IV, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PHUP FENCOM, ul. Mariacka 1c/1, 48-304 Nysa, z kwotą brutto za realizację zamówienia 13.717,34 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.doc
 
 

Nr KFiR. 271.7.2012


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej w ramach realizacji projektu Nasza świetlica - miejscem integracji mieszkańców Kuźnicy Ligockiej do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBU DACHBUD ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce, z kwotą brutto za realizację zamówienia  34.084,60 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf


 

 Nr KFiR. 271.8.2012


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP V, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy RAGTIME PHU Anna Lasek, ul. 1 Maja 10 of,
45-068 Opole z ceną brutto za realizację zamówienia w kwocie 15.067,50 zł.
 

Szczegóły w poniższym pliku:
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf
 

RTFTreść statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji lub ogłoszenia upadłości - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

TIFSchemat pom. sali widowiskowej - załącznik nr 7 do SIWZ.tif

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFDokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF1.Str_1_metr.pdf

PDF2.Opis_inst_wentyl.pdf

PDF3.Ogólna charakterystyka robót.pdf

PDF4.Oświadcz_projektantów.pdf

PDF5.OBL. WENTYLACJI.pdf

PDF6.Zest_mat_Korf_wersja 1.pdf

PDF7.Zest_mat_Korf_wersja 2.pdf

PDFProtokoł zdawczo-odbiorczy.pdf

PDFRys_01`w.m..pdf

PDFRys_01w.m..pdf

PDFRys_02`w.m..pdf

PDFRys_02w.m..pdf

PDFRys_03`w.m..pdf

PDFRys_03w.m..pdf

PDFRys_04w.m..pdf

PDFRys_05w.m..pdf

PDFRys_06`w.m..pdf

PDFRys_06w.m..pdf

PDFRys_07`w.m..pdf

PDFRys_07w.m..pdf

PDFRys_08w.m..pdf

PDFRys_09w.m..pdf

PDFRys_10w.m..pdf

PDFSPS-DUO-2(50)-4000-250.pdf

PDFWR_543A.12.05.24_specyfikacja techniczna.pdf

JPEGSchemat pom. sali widowiskowej.jpeg

PDFPrzedmiar robót.pdf

DOCWzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

JPEGSchemat pom. sali widowiskowej - załącznik nr 7 do SIWZ.jpeg

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy II.pdf

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy.pdf

PDFZarządzenie w sprawie zmiany treści SIWZ.pdf

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy.pdf

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

JPEGSchemat pom. sali widowiskowej - załącznik nr 6 do SIWZ.jpeg

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

BMPZestawienie stolarki drzwiowej - Załącznik nr 6 do SIWZ.bmp

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy II.pdf

DOCWzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 7 do SIWZ.doc

PDFWzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDFDokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

JPEGBudynek świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej.jpeg

JPEGSzkic sytuacyjny.jpeg

PDFRzut konstrukcji dachu.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCWzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFWzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Wersja XML