Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych

Informacja zawarta w części B oświadczeń jest niejawna zgodnie z art. 24i pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2020 roku

PDFKuzak Agnieszka - oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji z dniem 01.09.2020 r..pdf
PDFWajda Izabela - oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji z dniem 01.09.2020 r..pdf
 

PDFElżebieta Rauch - oświadczenie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji z dniem 31.08.2020r..pdf
PDFStanisław Szkolny - oświadczenie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji z dniem 20.07.2020 r..pdf
PDFEwa Szczepańska -Kręcidło - oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji z dniem 21.07.2020 r..pdf

PDFBeśka Joanna za 2019r..pdf
PDFFudali Joanna za 2019r..pdf
PDFJankowski Kazimierz za 2019r..pdf
PDFMisztal Gabriela za 2019 r..pdf
PDFMisztal Marek za 2019r..pdf
PDFRauch Elżbieta za 2019r..pdf
PDFSinicka Małgorzata za 2019r..pdf
PDFSzkolny Stanisław za 2019r..pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2019 roku

PDFAurelia Walczuk - oświadczenie w związku zakończeniem pełnienia funkcji.pdf
PDFElżbieta Rauch - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFGabriela Misztal - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFJoanna Beśka - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFKazimierz Jankowski - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFMałgorzata Sinicka - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFMarek Misztal - oświadczenie za 2018r. ZSP w Korfantowie.pdf
PDFMarek Misztal - oświadczenie za 2018r. Żłobek w Korfantowie.pdf
PDFStanisław Szkolny - oświadczenie za 2018r..pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2018 roku

PDFMisztal Marek - rozpoczecie pelnienia funkcji z dniem 2018.09.03.pdf

PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFJankowski Kazimierz - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFWalczuk Aurelia - oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji dyrektora z dniem 01.03.2018.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2017 roku

PDFRauch Elżbieta zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2017r..pdf
PDFRauch Elżbieta rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2017r..pdf
PDFBeśka Joanna zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2017r..pdf
PDFBeśka Joanna rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2017r..pdf
PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFJankowski Kazimierz - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2016 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2015 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2016 roku

PDFMisztal Marek zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2016r.pdf
PDFMisztal Marek rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2016r.pdf
PDFSinicka Małgorzata zakończenie pełnienia funkcji z dniem 31.08.2016r.pdf
PDFSinicka Małgorzata rozpoczęcie pełnienia funkcji z dniem 01.09.2016r.pdf
 


PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFJankowski Kazimierz - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2015 rok.pdf
 


Oświadczenia majątkowe za 2014 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2015 roku

PDFBeśka Joanna oświadczenie za 2014r.pdf
PDFJankowski oświadczenie za 2014r.pdf
PDFJankowski rozpoczęcie pracy z dniem 01.03.2015r..pdf
PDFJankowski zakończenie z dniem 28.02.2015r..pdf
PDFMisztal Gabriela oświadczenie za 2014r.pdf
PDFMisztal Marek oświadczenie za 2014r.pdf
PDFPodborączyńska Maksymiliana - zakończenie pracy z dniem 31.12.2015r..pdf
PDFRauch Elżbieta oświadczenie za 2014r.pdf
PDFSinicka Małgorzata oświadczenie za 2014r.pdf
PDFSzkolny Stanisław oświadczenie za 2014r.pdf
 


 

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2014 roku

PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej)

PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)

PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie)

PDFPodborączyńska Maksymiliana - oświadczenie w związku z objęciem funkcji kierownika.pdf (Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie)

PDFPodborączyńska Maksymiliana - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie)

PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie)

PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie)

PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)

PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)

PDFJankowski Kazimierz objęcie funkcji z dn. 01.12.2014r..pdf

PDFWójcik Janusz zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora z dn. 01.12.2014r..pdf

 


 

 

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2013 roku


PDFBeśka Joanna - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej)
PDFMisztal Gabriela - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie)
PDFMisztal Marek - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie)
PDFRauch Elżbieta - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie)
PDFSieja Anna - oświadczenie za 2012 rok.pdf(Dyrektor Gimnazjum w Ścinawie Małej)
PDFSinicka Małgorzata - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie)
PDFSzkolny Stanisław - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie)
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie)

Wersja XML