Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie

W załącznikach zamieszczono oświadcznia majątkowe osób zajmujących kierownicze stanowiska w urzędzie oraz podejmujących decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza. Informacja zawarta w części B oświadczeń jest niejawna zgodnie z art. 24i pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2020 roku

PDFWójcik Janusz za 2019r..pdf
PDFNowak Elżbieta za 2019r..pdf
PDFPejas Patrycja za 2019r..pdf
PDFSiwek Monika za 2019r..pdf
PDFSzewczyk Jarosław za 2019r..pdf
PDFSzkudlarska Joanna za 2019r..pdf

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2019 roku

PDFJanusz Wójcik - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFJarosław Szewczyk - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFJoanna Szkudlarska - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFElżbieta Nowak - oświadczenie za 2018r..pdf
PDFPatrycja Pejas za - oświadczenie 2018r..pdf
PDFMonika Siwek za - oświadczenie 2018r..pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2018 roku

PDFSzewczyk Jarosław - oświadczenie złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza.pdf
PDFWójcik Janusz - oświadczenie złożone na początku kadencji 2018r..pdf
 

PDFWójcik Janusz - oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji.pdf

PDFNowak Elżbieta - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFPejas Patrycja - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSiwek Monika - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSzewczyk Jarosław - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSzkudlarska Joanna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2017 rok.pdf

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2017 roku


PDFSiwek Monika up. do wydawania decyzji administracyjnych z dn. 01.08.2017r.pdf
PDFNowak Elżbieta - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFPejas Patrycja - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSzewczyk Jarosław - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSzkudlarska Joanna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2016 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2015 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2016 roku

PDFNowak Elżbieta - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFPejas Patrycja - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSzewczyk Jarosław - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSzkudlarska Joanna - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFWójcik Janusz - oświadczenie za 2015 rok.pdf
 


Oświadczenia majątkowe za 2014 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2015 roku

PDFNowak Elżbieta oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFPejas Patrycja oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFSzewczyk Jarosław oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFSzkudlarska Joanna oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFWójcik Janusz oświadczenie za 2014 rok.pdf
 


 

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2014 roku

PDFWójcik Janusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf (Burmistrz Korfantowa)

PDFMartyna Zdzisław - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf (Burmistrz Korfantowa)

PDFMartyna Zdzisław-oświadczenie za 2013 rok.pdf (Burmistrz Korfantowa)

PDFSzewczyk Jarosław - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Sekretarz Gminy)

PDFSzkudlarska Joanna - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Skarbnik Gminy)

PDFNowak Elżbieta - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Kierownik USC)

PDFPejas Patrycja - oświadczenie za 2013 rok.pdf (inspektor d/s obywatelskich, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego)

PDFZioło Adam - oświadczenie za 2013 rok.pdf (Naczelnik Wydziału)

PDFZioło Adam cofnięcie upoważnienia z dn. 08.09.2014r..pdf


 

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2013 roku

PDFMartyna Zdzisław - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Burmistrz Korfantowa)
PDFSzewczyk Jarosław - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Sekretarz Gminy)
PDFSzkudlarska Joanna - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Skarbnik Gminy)
PDFNowak Elżbieta - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Kierownik USC)
PDFPejas Patrycja - oświadczenie za 2012 rok.pdf (inspektor d/s obywatelskich, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego)
PDFZioło Adam - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Naczelnik Wydziału)
 

Wersja XML