Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Strona archiwalna

 

DOCSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12

PDFKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców

PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFInformacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - każdy obwód na osobnej kartce

DOCZgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - jeden druk dla wszystkich obwodów

DOCObwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Korfantów

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFUchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

PDFZaświadczenie dla męża zaufania

PDFSiedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Korfantów

PDFInformacja o ważności głosu w wyborach

PDFGłosowanie w szpitalach i domach pomocy społecznej

PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

PDFZarządzenie Burmistrza Korfantowa w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i obwieszczeń wyborczych

PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Strona Państowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/2014/

Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu: http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wybory-do-parlamentu-europejskiego-25-maja-2014.html

 

 

Wersja XML