Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok

Do pobrania:

PDFZarządzenie w spr. określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. Programu Współpracy GK z org. pozarządowymi na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie zmieniające w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. Programu Współpracy Gminy Korfantów z org. pozarzadowymi.pdf
 


Zarządzenia archiwalne:

PDFZarządzenie nr 326 Burmistrza Korfantowa z dnia 20.09.2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały....pdf
PDFFormularz zgłaszania opinii do projektu Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi .....pdf
 

PDFZarządzenie Nr 257 Burmistrza Korfantowa z dnia 23 października 2017 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy..pdf

PDFZarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy na 2018.pdf
PDFProjekt Programu Współpracy na 2018.pdf

PDFZarządzenie 263.2016 SKAN.pdf
PDFPROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2017 SKAN.pdf
DOCXPROGRAM WSPÓŁPRACY 2017.docx - uwaga zmiana
 

PDFZarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji proj. uchwały dot. "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi ..."

PDFOgłoszenie o wyniku konsultacji w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2015 rok

PDFOgłoszenie wyniku konsultacji w sprawie zmiany w "Rocznym Programie Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2014 rok

Wersja XML