Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Korfantów

BUDŻET NA 2022 ROK

PDFRb-27S za I kw. 2022r..pdf
PDFRb-28NWS za I kw. 2022r..pdf
PDFRb-28S za I kw. 2022r..pdf
PDFRb-30S za I kw. 2022r..pdf
PDFRb-N za I kw. 2022r..pdf
PDFRb-NDS za I kw. 2022r..pdf
PDFRb-Z za I kw. 2022r..pdf
 

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu:
PDFUchwała 636 2021 Korfantów-sig.pdf
PDFUchwała 670 2021 Korfantów-sig.pdf

Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFOpinia Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska dot. projektu budżetu na 2022 rok.pdf

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
PDFUchwała 403 2021 Korfantów-sig.pdf
PDFUchwała 404 2021 Korfantów-sig.pdf
PDFUchwała 405 2021 Korfantów-sig.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na rok 2022.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.pdf
PDFWieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2033.pdf
PDFZał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć.pdf

BUDŻET NA 2021 ROK

PDFSprawozdanie finansowe gminy Korfantów na 31.12.2021 rok.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021r.-sig-sig.pdf
PDFSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok-sig-sig.pdf
PDFInformacja o stanie mienia Gminy Korfantów za 2021r.-sig-sig.pdf
 

PDFRb-27S za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-28S za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-30S za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-N za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-NDS za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-PDP za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-ST za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-UZ za IV kw. 2021r..pdf
PDFRb-Z za IV kw. 2021r..pdf
 

PDFRb-27S za III kw. 2021r..pdf
PDFRb-28S za III kw. 2021r..pdf
PDFRb-30S za III kw. 2021r..pdf
PDFRb-N za III kw. 2021r..pdf
PDFRb-NDS za III kw. 2021r..pdf
PDFRb-Z za III kw. 2021r..pdf
 

PDFRb-27S za II kwartał 2021r..pdf
PDFRb-28NWS za II kwartał 2021r..pdf
PDFRb-28S za II kwartał 2021r..pdf
PDFRb-30S za II kwartał 2021r..pdf
PDFRb-N za II kwartał 2021r..pdf
PDFRb-NDS za II kwartał 2021r..pdf
PDFRb-Z za II kwartał 2021r..pdf
 

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r..pdf
PDFInformacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r..pdf
 

PDFRb-27S za I kwartał 2021r..pdf
PDFRb-28NWS za I kwartał 2021r..pdf
PDFRb-28S za I kwartał 2021r..pdf
PDFRb-30S za I kwartał 2021r..pdf
PDFRb-N za I kwartał 2021r..pdf
PDFRb-NDS za I kwartał 2021r..pdf
PDFRb-Z za I kwartał 2021r..pdf
 

PDFUchwała 635 2020 Korfantów-sig.pdf
PDFUchwała 636 2020 Korfantów-sig.pdf
 

PDFOpinia Komisji Rozwoju Gospodarczego dot. projektu budżetu i wpf na 2021 rok.pdf

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
PDFUchwała 394 2020 Korfantów-sig.pdf
PDFUchwała 395 2020 Korfantów-sig.pdf
PDFUchwała 396 2020 Korfantów-sig.pdf
 

PDFProjekt budżetu na 2021r..pdf
PDFProjekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.pdf
 

BUDŻET NA 2020 ROK

PDFUchwała 160 2021 Korfantów-sig.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020 r.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020r..pdf
PDFInformacja o stanie mienia za 2020.pdf
PDFSprawozdanie instytucji kultury.pdf

PDFRb-27S IV kwartał 2020r. - korekta nr 1.pdf
PDFRb-PDP IV kwartał 2020r. - korekta nr 1.pdf
PDFRb-UZ IV kwartał 2020r. - korekta nr 1.pdf

PDFRb-27S IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-28S IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-30S IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-N IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-NDS IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-PDP IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-ST IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-UZ IV kwartał 2020r..pdf
PDFRb-Z IV kwartał 2020r..pdf

 

PDFRb-27S III kw. 2020r..pdf
PDFRb-28S III kw. 2020r..pdf
PDFRb-N III kw. 2020r..pdf
PDFRb-30S III kw. 2020r..pdf
PDFRb-NDS III kw. 2020r..pdf
PDFRb-Z III kw. 2020r..pdf
 

PDFRb-27S II kwartał 2020r..pdf
PDFRb-28S II kwartał 2020r..pdf
PDFRb-30S II kwartał 2020r..pdf
PDFRb-N II kwartał 2020r..pdf
PDFRb-NDS II kwartał 2020r..pdf
PDFRb-Z II kwartał 2020r..pdf
 

PDFRb-27S I kwartał 2020r..pdf
PDFRb-28S I kwartał 2020r..pdf
PDFRb-30S I kwartał 2020r..pdf
PDFRb-N I kwartał 2020r..pdf
PDFRb-NDS I kwartał 2020r..pdf
PDFRb-Z I kwartał 2020r..pdf
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Korfantów.pdf
 

PPTXProjekt budżetu na 2020r..pptx
PDFOpinia-RIO-1.pdf
PDFOpinia-RIO-2.pdf
PDFOpinia-RIO-3.pdf

PDFAutopoprawka do uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf
PDFAutopoprawka do WPF.pdf

PDFProjekt budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf
 

BUDŻET NA 2019 ROK

PDFUchwała w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2019r.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2019 rok.doc.pdf
PDFSprawozdanie instytucji kultury za 2019 rok.doc.pdf
PDFInformacja o stanie mienia.doc.pdf

PDFRb-27S IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-28S IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-30S IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-N IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-NDS IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-PDP IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-ST IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-UZ IV kwartał 2019r..pdf
PDFRb-Z IV kwartał 2019r..pdf
 

PDFRb-27S III kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S III kw. 2019r..pdf
PDFRb-30S III. kw. 2019r..pdf
PDFRb-N III kw. 2019r..pdf
PDFRb-NDS III kw. 2019r..pdf
PDFRb-Z III kw. 2019r..pdf
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2019 r.pdf
PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.pdf
 

PDFRb-27S II kw. 2019r..pdf
PDFRb-28NWS II kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S II kw. 2019r..pdf
PDFRb-30S II kw. 2019r..pdf
PDFRb-N II kw. 2019r..pdf
PDFRb-NDS II kw. 2019r..pdf
PDFRb-Z II kw. 2019r..pdf
 

PDFRb-N na I kw. 2019r..pdf
PDFRb-NDS na I kw. 2019r..pdf
PDFRb-Z na I kw. 2019r..pdf
PDFRb-27S na I kw. 2019r..pdf
PDFRb-28NWS na I kw. 2019r..pdf
PDFRb-28S na I kw. 2019r..pdf
PDFRb-30S na I kw. 2019r..pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Korfantów na 2019 rok.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Korfantów.pdf
 

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2019r..pdf
PDFOpinia RIO o projekcie budżetu na 2019r..pdf
PDFOpinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

PDFProjekt budżetu na rok 2019.pdf
PDFProjekt wpf-u na lata 2019-2029.pdf
 

BUDŻET NA 2018 ROK

PDFOpinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2018 rok.pdf

Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf
 

PDFRb-27S na IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-28S na IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-30S na IV. kw. 2018r..pdf
PDFRb-N na IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-NDS na IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-ST na 2018r..pdf
PDFRb-UZ na IV kw. 2018r..pdf
PDFRb-Z na IV kw. 2018r..pdf
 

PDFRb-27S III kw. 2018r..pdf
PDFRb-28S III kw. 2018r..pdf
PDFRb-30S III kw. 2018r..pdf
PDFRb-N III kw. 2018r..pdf
PDFRb-NDS III kw. 2018r..pdf
PDFRb-Z III kw. 2018r..pdf
 

PDFRb-27S II kw. 2018r..pdf
PDFRb-28NWS II kw. 2018r..pdf
PDFRb-28S II kw. 2018r..pdf
PDFRb-30S II kw. 2018r..pdf
PDFRb-N II kw. 2018r..pdf
PDFRb-NDS II kw. 2018r..pdf
PDFRb-Z II kw. 2018r..pdf
 

PDFRb-27S I kw. 2018r..pdf
PDFRb-28NWS I kw. 2018r..pdf
PDFRb-28S I kw. 2018r..pdf
PDFRb-30S I kw. 2018r..pdf
PDFRb-N I kw. 2018r..pdf
PDFRb-NDS I kw. 2018r..pdf
PDFRb-Z I kw. 2018r..pdf
 

PDFOpinia o mozliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie budżetu na 2018r..pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018r..pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

DOCProjekt budżetu na 2018r..doc
DOCProjekt wpf na 2018-2029.doc
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć.pdf
 

BUDŻET NA 2017 ROK

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2017 rok.doc
DOCInformacja o stanie mienia za 2017.doc
DOCSprawozdanie instytucji kultury za 2017 rok.doc
 

PDFRb-27S IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-28S IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-30S IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-N IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-NDS IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-PDP IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-ST IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-UZ IV kw. 2017r..pdf
PDFRb-Z IV kw. 2017r..pdf

DOCInformacja - budżet I pół.2017r..doc
DOCInformacja MGOKSiR- budżet I pół.2017r..doc
DOCInformacja WPF- I pół.2017r..doc
 

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - I kw. 2017r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - II kw. 2017r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - III kw. 2017r..pdf
 

PDFOpinie RIO.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2017 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2017 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korfantów.pdf
 

DOCProjekt budżetu na 2017r..doc
DOCProjekt WPF na 2017-2029.doc
 

BUDŻET NA 2016 ROK

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf
 

DOCInformacja o stanie mienia za 2016 rok.doc
DOCSprawozdanie instytucji kultury za 2016 rok.doc
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2016 rok.doc
 

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - I kw. 2016r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - II kw. 2016r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - III kw. 2016r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - IV kw. 2016r..pdf
 

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
PDFOpinie RIO.pdf
DOCProjekt budżetu na 2016r..doc
DOCProjekt wpf na 2016-2029.doc
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
XLSWykaz przedsięwzięć do WPF.xls


BUDŻET NA 2015 ROK

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2015 rok.pdf
PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2015 rok.pdf
PDFOpinia RIO o udzieleniu absolutorium Butmistrzowi Korfantowa z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf 

DOCSprawozdanie roczne.doc
DOCInformacja o stanie mienia.doc
DOCMGOKSiR.doc

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - I kw. 2015r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - II kw. 2015r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - III. kw. 2015r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - IV kw. 2015r..pdf


Uchwała nr III/9/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFOpinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu 2015.pdf
Uchwała nr III/10/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
PDFopinie RIO i KOM. Budżetowej dotyczące projektu budżetu na 2015 rok .pdf
DOCProjekt budżetu na 2015 rok
DOCProjekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Korfantów na lata 2015-2029
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa
XLSWykaz przedsięwzięć do WPF
PDFOpinia RIO - projekt budzetu.pdf
PDFOpinia RIO - projekt wpf.pdf


BUDŻET NA 2014 ROK

PDFOPINIE RIO- WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK.pdf
DOCInformacja o stanie mienia.doc
DOCSprawozdanie roczne - MGOKSiR.doc
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów.doc

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - IVkwartał 2014r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - III kwartał 2014r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - II kwartał 2014r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - I kwartał 2014r.

PDFOpinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu Gminy Korfantów na 2014 rok

PDFOpinie RIO o projekcie budżetu na 2014r.pdf

Uchwały dot. zmian w budżecie


BUDŻET NA 2013 ROK

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2013 rok

PDFOpinia RIO w sprawie absolutorium za 2013 rok

PDFRb-NDS IV kw. 2013r..pdf

PDFRb-NDS.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - III kwartał 2013r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - II kwartał 2013r..pdf

PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - I kwartał 2013r.pdf

PDFOpinia RIO o planowanej kwocie długu w WPF.pdf

PDFXXIX_209_2012.pdf

PDFOpinia RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFOpinia RIO o WPF.pdf


BUDŻET NA 2012 ROK

 

 

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2012 rok.doc

PDFInformacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2012r.pdf

PDFOpinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu.pdf

PDFOpinia RIO w sprawie sfinansowania deficytu.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012r.pdf

DOCXVI_113_2011.doc


BUDŻET NA 2011 ROK

DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2011 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu - II kw. 2011r..doc

PDFUchwała Nr 20 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.pdf

PDFUchwała Nr 21 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Korfantów na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 522 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 523 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 524 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.pdf

DOCBudżet Gminy Korfantów na 2011 rok.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zawarta w poszczególnych załącznikach
Data wytworzenia: Zawarta w poszczególnych załącznikach

 

 

 

BUDŻET NA 2010 ROK

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok.doc


Plan budżetowy na 2003 rok określa uchwała nr RTFUchwała nr II/22/2002 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2003 rok..
Plan budżetowy na 2004 rok określa uchwała nr RTFUchwała XVI/124/04 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2004 rok..
Plan budżetowy na 2005 rok określa uchwała nr DOCUchwała XXVIII/180/04 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2005 rok..
Plan budżetowy na 2006 rok określa uchwała nr DOCXL_256_2005.doc.
Plan budżetowy na 2007 rok określa uchwała nr DOCIII_11_2006.doc.
Plan budżetowy na 2008 rok określa uchwała nr DOCUchwała nr XVIII/107/07 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok.
Plan budżetowy na 2009 rok określa uchwała nr DOCUchwała Nr XXXII/196/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok.
Plan budżetowy na 2010 rok określa uchwała nr DOCUchwała Nr XLVII/271/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Oleksów
Data wytworzenia: Zawarta w poszczególnych załącznikach

 

 

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.pdf

PDFOpinia RIO o udzieleniu absolutorium.pdf

Wersja XML