Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe oraz oświadczenia w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo oraz o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów.

Informacja zawarta w części B oświadczeń jest niejawna zgodnie z art. 24i pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

KADENCJA 2019-2024

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2020 roku

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2019 rok.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2019 roku

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2018 rok.pdf

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2018 roku

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

 

KADENCJA 2014-2018

PDFArndt Paweł - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFPępek Meteusz - oświadczenie w związku z końcem kadecji.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
 


PDFArndt Paweł - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFJanina Miszczak - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFPępek Mateusz - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2017 rok.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2017 roku

PDFArndt Paweł - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFPępek Mateusz - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2016 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2015 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2016 roku

PDFArndt Paweł - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFPępek Mateusz - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2015 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2015 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2014 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2015 roku

PDFArndt Paweł - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2014 rok.pdf
   PDFDuś Ryszard - uzupełnienie oświadczenia majątkowego za 2014 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFPępek Mateusz - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2014 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2014 rok.pdf


Oświadczenia majątkowe za 2013 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2014 roku

PDFArndt Paweł - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFDuś Ryszard - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFGacek Piotr - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFKrasoń Dominika - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFKulig Grażyna - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFMaślanka Urszula - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFMiszczak Janina - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFPępek Mateusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFSikora Krystyna - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFZawadzki Damian - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf


KADENCJA 2010-2014

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2014 roku

PDFBardoń-Łaszczewska Anna - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFBednarczyk Sylwia - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFBudynek Urszula - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFDawidowicz Jan - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFDidyk Kazimierz - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFDuś Ryszard - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFHuzar Ryszard - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFIżykowski Henryk - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFKierpal Henryk - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFKruczkiewicz Andrzej - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFMizera Teresa - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFTrzcińska Krystyna - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf

PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf


PDFBardoń-Łaszczewska Anna - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFBednarczyk Sylwia - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFBudynek Urszula - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFDawidowicz Jan - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFHuzar Ryszard - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFIżykowski Henryk - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFKierpal Henryk - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFKruczkiewicz Andrzej - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFMizera Teresa - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFPater Wojciech - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFStankala Katarzyna - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFTrzcińska Krystyna - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFKazimierz Didyk - oświadczenie za 2013 rok.pdf

PDFKazimierz Didyk - oświadczenie w związku z objęciem mandatu radnego.pdf

PDFSylwia Bednarczyk - oświadczenie w zwiazku z objęciem mandatu radnego.pdf


 

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2013 roku

PDFBudynek Urszula - uzupełnienie oświadczenia za 2012 rok - II.pdf

PDFBudynek Urszula - uzupełnienie oświadczenia za 2012 rok.pdf

PDFKruczkiewicz Andrzej - uzupełnienie oświadczenia za 2012 rok.pdf

PDFUzupełnienia do oświadczeń za 2012 rok - U. Budynek i H. Iżykowski.pdf 

PDFDidyk Kazimierz - oświadczenie za 2012 rok.pdf (Przewodniczący Rady Miejskiej)

PDFBardoń-Łaszczewska Anna - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFBudynek Urszula - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFDawidowicz Jan - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFHuzar Ryszard - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFIżykowski Henryk - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFKierpal Henryk - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFKruczkiewicz Andrzej - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFMizera Teresa - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFOleś Jan - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFPater Wojciech - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFStankala Katarzyna - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFTrzcińska Krystyna - oświadczenie za 2012 rok.pdf

PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2012 rok.pdf

Wersja XML