Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe oraz oświadczenia w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo oraz o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów.

Informacja zawarta w części B oświadczeń jest niejawna zgodnie z art. 24i pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

KADENCJA 2019-2024

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2022 roku

PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFKmiecik Danuta - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2021 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2021 rok.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2021 roku

PDFKmiecik Danuta - oświadczenie w związku z objęciem mandatu radnej od 29.09.2021 r..pdf

PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2020 rok.pdf.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2020 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2020 rok.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2020 roku

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2019 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2019 rok.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2019 roku

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2018 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2018 rok.pdf

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2018 roku

PDFByczkowski Bernard - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFDziedzic Dariusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFJanik Anna - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFKamińska Barbara - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFŁankowska Renata - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFOlsza Stanisław - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFPrzyklenk Dominika - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie w związku z rozpoczęciem kadencji.pdf

 

KADENCJA 2014-2018

PDFArndt Paweł - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFPępek Meteusz - oświadczenie w związku z końcem kadecji.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie w związku z końcem kadencji.pdf
 


PDFArndt Paweł - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFJanina Miszczak - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFPępek Mateusz - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2017 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2017 rok.pdf
 

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok oraz inne oświadczenia złożone w 2017 roku

PDFArndt Paweł - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFByczkowski Bernard - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFDuś Ryszard - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFGacek Piotr - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFKłokosińska Agnieszka - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFKrasoń Dominika - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFKulig Grażyna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMaślanka Urszula - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMisiura Jadwiga - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFMiszczak Janina - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFNasienniak Stanisław - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFPępek Mateusz - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFSikora Krystyna - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFZawadzki Damian - oświadczenie za 2016 rok.pdf
PDFŻabiński Mariusz - oświadczenie za 2016 rok.pdf

Wersja XML