Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI NR 1.6.

Nazwa usługi

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00

Sposób załatwienia sprawy

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (czynność materialno –techniczna)

 

Wymagane dokumenty

Opłaty

opłata skarbowa – 39 zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po sprostowaniu lub uzupełnieniu -  w kasie  Urzędu  lub wpłata  na rachunek  bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001

Czas załatwienia sprawy

 Od 7 do 30 dni

Inne ważne informacje

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej w w/w sprawach przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego  za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).

Formularze do pobrania

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Wersja XML