Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1.1 Rejestracja urodzenia

KARTA USŁUGI NR 1.1.

Nazwa usługi

Rejestracja urodzenia

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4 jeżeli dziecko urodziło się na terenie Gminy Korfantów

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30,piątek od 7.30 do 14.00.

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty

Opłaty  bez opłat

Czas załatwienia sprawy

w większości przypadków „od ręki przy zgłoszeniu”

Inne ważne informacje

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014.1741 ze zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 2012.788-j.t.).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

Wersja XML